Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

De Toekomstcoach

De Toekomstcoach van MEE is er speciaal voor kwetsbare jongeren bij de overgang van 18- naar 18+. De coach heeft als doel om deze jongeren een duurzame plek in de samenleving te geven. Waar mogelijk wordt de jongere naar een betaalde baan begeleid.

Doelgroep
Kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Het gaat om jongeren met IQ van minimaal 55-60 en maximaal rond de 80 die op school dreigen uit te vallen, de stap naar betaald werk niet kunnen maken of geen zinvolle dagbesteding hebben. De interventie is beschikbaar in heel Nederland.

Doel
Het voorkomen van school uit- en terugval, begeleiding bij het vinden van werk of een woning en/of steun bieden op moeilijke of ingrijpende momenten. Zo voorkomt de coach dat de jongere thuis komt te zitten, bij hulpverleners uit beeld raakt en niet meer deelneemt aan de maatschappij, met escalerend gedrag tot gevolg.

Werkwijze
Elk jaar verlaten in Nederland duizenden jongeren voortijdig het onderwijs, zonder zicht op een baan of een uitkering. De kans bestaat dat deze jongeren de aansluiting met het normale dagelijkse leven verliezen en afglijden naar criminaliteit en/of radicaliseren. De Toekomstcoach probeert dit met een preventieve, integrale aanpak op meerdere levensgebieden, te voorkomen.

De Toekomstcoach helpt deelnemers bij het versterken van hun basisvaardigheden naar zelfstandig burgerschap en functioneren in de samenleving. Het ‘toekomstplan’ is het uitgangspunt van de aanpak: de deelnemer maakt met de hulp van zijn Toekomstcoach een toekomstplan. Dit plan deelt de jongere met zijn sociale netwerk.

De coach ondersteunt jongeren om de eigen regie te voelen en te voeren over hun leven. De coach stimuleert dit door de stappen en doelen klein te houden en taken op te knippen. Zo ervaart een jongere wat hij zelf kan. Vaak lukt het om via werk of een vervolgopleiding actiever deel te nemen aan de maatschappij en hierdoor financieel zelfredzaam te worden.

Organisatie
MEE

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.


Meer over onze bijdrage

Video afspelen