Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wet Bestrijding Voetbalvandalisme en Overlast (MBVEO)

Het is misschien wel de wet met de langste naam: de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO). Deze wet geeft burgemeesters, officieren van justitie en strafrechters bevoegdheden om op te treden als de openbare orde en veiligheid in het gedrang komt.

Voor verschillende soorten overlast

De naam spreekt boekdelen: de wet werd in een periode gemaakt waarin de overheid vooral voetbalvandalisme wilde aanpakken. In eerste instantie zijn de bevoegdheden uit deze wet dan ook gericht op het tegengaan van voetbaloverlast. Daarom wordt het ook wel de voetbalwet genoemd.

Maar de bevoegdheden zijn ook geschikt voor allerlei andere soorten overlast, zoals overlast in de wijk of overlast bij evenementen. En ook zijn de bevoegdheden in te zetten bij individuele overlast, zoals bij mishandeling of bedreiging.

Bevoegdheden voor Burgemeester, officier van justitie en strafrechter

De Wet MBVEO geeft bevoegdheden aan de burgemeester, de officier van justitie en de strafrechter. Op grond van artikel 172a Gemeentewet kan de burgemeester bij een verstoring van de openbare orde een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht opleggen. De burgemeester mag ook ingrijpen bij kinderen onder de 12 jaar die overlast veroorzaken.

Huidige wetstekst lezen? artikel 172a Gemeentewet

De officier van justitie mag op grond van artikel 509hh Wetboek van Strafvordering aan verdachten van een strafbaar feit vergelijkbare maatregelen opleggen. Dat wordt dan een gedragsaanwijzing genoemd. Artikel 184a Wetboek van Strafrecht stelt een overtreding van een gedragsaanwijzing strafbaar.

Huidige wetstekst lezen? artikel 509hh Strafvordering

Tot slot kan de strafrechter op grond van artikel 38v Wetboek van Strafrecht een vrijheidsbeperkende maatregel opleggen in de vorm van een gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht.

Huidige wetstekst lezen? art. 38v Wetboek van Strafrecht

De burgemeester en de officier van justitie mogen beiden optreden bij verschillende soorten overlast. Het is dus niet zo dat bij een bepaald soort overlast alleen de burgemeester of alleen de officier van justitie mag optreden. Maar wil de burgemeester kunnen ingrijpen, dan moet er in ieder geval sprake zijn van een verstoring van de openbare orde.

Een officier van justitie heeft een strafbaar feit nodig om op te kunnen treden. Dat betekent dat bij veel gedragingen beiden bevoegd zijn om te handelen. De omstandigheden van de situatie en de andere eisen in de wet, bepalen dan wat de beste optie is.

Ben je nieuwsgierig naar de toelichting van de wetgever op de wet? Lees dan de Memorie van Toelichting.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) faciliteert sinds 2012 het Kenniscentrum Wet MBVEO. Dit kenniscentrum bestaat uit experts van gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het CCV. Een belangrijk doel is de ondersteuning bij de uitvoering, toepassing en interpretatie van de wet.

Video afspelen