Allemaal gelijk?

Een film over racisme en discriminatie in het Nederlands voetbal
gepresenteerd door Humberto Tan.

Pga voetbal

Persoonsgerichte aanpak van overlast bij voetbal

Een persoonsgerichte aanpak (PGA)  is in de kern een (lokaal) samenwerkingsverband van verschillende partijen (onder regie van de gemeente) met als doel om lokale verstoringen in de openbare orde tegen te gaan en door de inzet van verschillende maatregelen of sancties recidive van de ordeverstoorder te voorkomen.

 

Vuurwerk bij voetbal

Toolkit

Het laatste nieuws

Grote veiligheidsrisico’s rond bekerwedstrijd

De bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax afgelopen voorjaar had gemakkelijk kunnen uitdraaien op een ramp. Dat blijkt uit onderzoek van het Auditteam Voetbal en Veiligheid naar de gebeurtenissen rond die wedstrijd.

Interventies

In het PGA voetbal kan de gemeente ondersteunen met bijvoorbeeld een gebiedsverbod. Ze hebben ook een verantwoordelijke rol in het casusoverleg.

De KNVB kan een landelijk stadionverbod of  gebiedsverbod op leggen naar aanleiding van een melding van een BVO, het Openbaar Ministerie en/of van de KNVB zelf. 

De Officier van Justitie kan een aanwijzing tot hulpverlening opleggen. Ook het opleggen van een gebiedsverbod, meldplicht of contactverbod zijn mogelijke interventies vanuit het Openbaar Ministerie bij een strafbaar feit.

Vrijheidsbeperkende maatregel opleggen worden opgelegd vanuit het strafrecht. Zo kan een overlastpleger verplicht worden om zich tijdens een voetbalwedstrijd op het politiebureau te melden.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

PGA in de praktijk

‘De Cambuur Dreamschool wil de jongeren weer in hun kracht zetten.”

‘In het Spreekkorenproject volgen voetbalsupporters een intensief dagprogramma dat hen bewust maakt van discriminerende acties op de voetbaltribune. ’

‘Allemaal gelijk?’ gaat over racisme en discriminatie in het Nederlands voetbal. Humberto Tan gaat het gesprek aan met verschillende mensen die persoonlijke verhalen delen over hun ervaringen hiermee

Het laatste nieuws

Grote veiligheidsrisico’s rond bekerwedstrijd

De bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax afgelopen voorjaar had gemakkelijk kunnen uitdraaien op een ramp. Dat blijkt uit onderzoek van het Auditteam Voetbal en Veiligheid naar de gebeurtenissen rond die wedstrijd.

Video afspelen