Search
Close this search box.

Interventies

Gebiedsverbod opgelegd door de officier van justitie

Bij een verdenking van een strafbaar feit, kan de officier van justitie iemand een meldplicht opleggen. De verdachte moet zich dan op (een) bepaald(e) tijdstip(pen) bij een opsporingsambtenaar melden (meestal op het politiebureau). De meldplicht kan ook worden opgelegd om een gebiedsverbod te versterken. Als een supporter zich tijdens een voetbalwedstrijd op het politiebureau moet melden, kan deze onmogelijk tegelijkertijd op verboden terrein zijn (zoals in het stadion).

Een meldplicht bij verdenking van een strafbaar feit heet een gedragsaanwijzing. De gedragsaanwijzing is mogelijk op grond van artikel 509hh Wetboek van Strafvordering. Overtreding van een gedragsaanwijzing is een strafbaar feit.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een meldplicht dat door de officier van justitie wordt opgelegd, zijn:

  • Een ernstige verstoring van de openbare orde met grote vrees voor herhaling,
  • Belastend gedrag van de verdachte tegen personen of
  • Gedrag van de verdachte dat herhaald gevaar voor goederen oplevert.

Termijn

De meldplicht, opgelegd door de officier van justitie, geldt totdat de rechter tegen de verdachte een onherroepelijk vonnis heeft uitgesproken. Hierna vervalt de gedragsaanwijzing.

De maximum duur van de meldplicht, opgelegd door de officier van justitie, is 90 dagen. Verlenging kan maximaal drie keer plaatsvinden met 90 dagen. Verlenging is niet mogelijk als tegen de verdachte geen vervolging is ingesteld. De rechter kan de meldplicht ook wijzigen of opheffen. 

Bekendmaking

De verdachte wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de meldplicht. In de brief staat wanneer de maatregel ingaat en hoelang deze van kracht blijft. Ook de reden(en) en het doel van de meldplicht worden vermeld.

Nota bene

De burgemeester kan ook een meldplicht opleggen. Het gaat hierbij niet om een straf, maar om een maatregel om anderen te vrijwaren van overlast. 

Bij een veroordeling voor een strafbaar feit, kan de strafrechter een meldplicht als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen