Search
Close this search box.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

 

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie,
gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV).Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om
ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan
het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te
begeleiden.

Meer ondrsteuning

Ook adviseert het team op uitvoerend niveau gemeenten, BVO’s, politie, of OM. Denk hierbij aan een vraag over een specifieke maatregel of interventie, de afhandeling van een specifieke vraag m.b.t. een bepaalde casuïstiek of de positionering van een partij binnen het samenwerkingsverband PGA.

Tevens stelt het team vast welke maatwerkbehoeften er zijn m.b.t. de sanctionering van voetbalsupporters. Het bevorderen van deskundigheid en professionaliteit (in het samenwerkingsverband) ten bate van een effectieve sanctionering is hierbij het oogmerk van het team.

Meer weten over de aanleiding voor oprichting van het Ondersteuningsteam PGA Voetbal? Klik hier

Video afspelen