Zoek
Sluit dit zoekvak.

PGA DASHBOARD

VERSTERKING INFORMATIEPOSITIE​

PGA Voetbal draagt bij aan het vroeg signaleren van misstanden en een afhandeling op maat van misdragingen. Met de PGA kan problematiek in het voetbal beheersbaar worden gehouden en kan (op basis van een verkregen informatiepositie) adequaat worden opgetreden wanneer het toch dreigt mis te gaan. Hierdoor kan verdere escalatie worden voorkomen.


Voor een succesvolle persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal is een goede gezamenlijke informatiepositie vereist om interventies gericht en in samenhang in te zetten onder regie van de gemeente. Om voetbal gerelateerde incidenten gericht te kunnen aanpakken, is inzicht vereist in de aard, omvang, verschijningsvormen, daders en hotspots hiervan. De informatiepositie voor de PGA kan worden opgebouwd door het registreren, delen, bundelen en analyseren van de informatie die in de gemeentelijke organisatie en bij de BVO, OM en politie aanwezig is.

Ter ondersteuning aan het PGA proces en om een goede informatiepositie op te bouwen is er een applicatie ontwikkeld voor PGA Voetbal gerelateerde incidenten waarmee informatie kan worden uitgewisseld. Met die applicatie kan regie gevoerd worden op de inzet van interventies ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak. De applicatie biedt overzicht, inzicht en regie op resultaat.

Applicatie PGA Voetbal

De applicatie PGA Voetbal gerelateerde incidenten ondersteunt het volledige werkproces, van signaalmelding en informatieverrijking tot interventie. De applicatie voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Klik hier voor het stappenplan. 

  • Het is mogelijk om ‘voetbal gerelateerde incidenten’ meldingen aan te maken. Van iedere melding wordt een meldingsdossier gemaakt. Aan een dossier kunnen personen, groepen en hotspots gekoppeld worden, en weergegeven op een geografische kaart.
  • Op het dashboard van de applicatie PGA Voetbal gerelateerde incidenten is informatie te vinden over het totaal aan caseload van dossiers. Hierin worden gegevens getoond van:
    • dossierfasen en processtappen
    • actielijsten van de betreffende organisatie zelf en van ketenpartners
    • actielijsten, uitnodigingen en notulen van casus overleggen
    • andere tabellen en grafieken voor snelle toegang en rapportage

Daarnaast bestaat de applicatie PGA Voetbal gerelateerde incidenten uit een toolkit met interventies. Deze toolkit bestaat uit interventies uit het strafrecht, bestuursrecht en civielrecht. Daarnaast zijn er in de toolkit alternatieve trajecten te vinden die voor, tijdens en na de PGA Voetbal te hanteren zijn.

Meer weten over de mogelijkheden van het Dashboard of als gemeente deelnemen aan deze pilot? Neem contact op met het ondersteuningsteam PGA Voetbal.

Toolkit

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Nieuws

‘De Cambuur Dreamschool wil de jongeren weer in hun kracht zetten.”

‘In het Spreekkorenproject volgen voetbalsupporters een intensief dagprogramma dat hen bewust maakt van discriminerende acties op de voetbaltribune. ’

‘Allemaal gelijk?’ gaat over racisme en discriminatie in het Nederlands voetbal. Humberto Tan gaat het gesprek aan met verschillende mensen die persoonlijke verhalen delen over hun ervaringen hiermee

Video afspelen