Search
Close this search box.

Persoonsgerichte aanpak van overlast bij voetbal

Een persoonsgerichte aanpak (PGA) is een (lokaal) samenwerkingsverband van verschillende partijen met het doel crimineel of overlastgevend gedrag van een persoon te stoppen. Onder regie van de gemeente, krijgt deze persoon een mix van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke, zorg- en overige interventies aangeboden.

PGA Voetbal

Rondom voetbal komt ongewenst gedrag voor. Om herhaling te voorkomen kun je de persoonsgerichte aanpak (PGA) voetbal inzetten. Onderstaande video legt uit hoe dit werkt.

Snel zoeken

Snel informatie zoeken met AI

Onze AI tool helpt je met het zoeken naar relevante informatie en artikelen op de website. Probeer onze tool nu uit via de onderstaande knop. 

Toolkit

Het laatste nieuws

Interventies

In het PGA voetbal kan de gemeente ondersteunen met bijvoorbeeld een gebiedsverbod. Ze hebben ook een verantwoordelijke rol in het casusoverleg.

De KNVB kan een landelijk stadionverbod of  gebiedsverbod op leggen naar aanleiding van een melding van een BVO, het Openbaar Ministerie en/of van de KNVB zelf. 

De Officier van Justitie kan een aanwijzing tot hulpverlening opleggen. Ook het opleggen van een gebiedsverbod, meldplicht of contactverbod zijn mogelijke interventies vanuit het Openbaar Ministerie bij een strafbaar feit.

Vrijheidsbeperkende maatregel opleggen worden opgelegd vanuit het strafrecht. Zo kan een overlastpleger verplicht worden om zich tijdens een voetbalwedstrijd op het politiebureau te melden.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

PGA in de praktijk

‘De Cambuur Dreamschool wil de jongeren weer in hun kracht zetten.”

‘In het Spreekkorenproject volgen voetbalsupporters een intensief dagprogramma dat hen bewust maakt van discriminerende acties op de voetbaltribune. ’

‘Allemaal gelijk?’ gaat over racisme en discriminatie in het Nederlands voetbal. Humberto Tan gaat het gesprek aan met verschillende mensen die persoonlijke verhalen delen over hun ervaringen hiermee

Video afspelen