Search
Close this search box.

Interventies

Aanwijzing tot hulpverlening opgelegd door de officier van justitie

Bij verdenking van een strafbaar feit, kan de officier van justitie iemand een aanwijzing tot hulpverlening opleggen. De verdachte moet dan hulpverlening accepteren die het plegen van strafbare feiten voorkomt, bijvoorbeeld een afkickprogramma.  Dit is alleen van toepassing op een hulptraject dat al eerder gestart was, er wordt dus geen nieuw behandelprogramma voorgeschreven. Het gaat erom dat de verdachte zijn deelname daadwerkelijk voortzet. De reclassering kan de begeleiding op zich nemen.

Een aanwijzing tot hulpverlening is een gedragsaanwijzing. De gedragsaanwijzing is mogelijk op grond van artikel 509hh Wetboek van Strafvordering. Overtreding van een gedragsaanwijzing is een strafbaar feit.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een aanwijzing tot hulpverlening die door de officier van justitie wordt opgelegd, zijn:

 

  • Een ernstige verstoring van de openbare orde met grote vrees voor herhaling,
  • Belastend gedrag van de verdachte tegen personen of
  • Gedrag van de verdachte dat herhaald gevaar voor goederen oplevert.

 

Termijn

De aanwijzing tot hulpverlening geldt totdat de rechter tegen de verdachte een onherroepelijk vonnis heeft uitgesproken. Hierna vervalt de gedragsaanwijzing.

De maximum duur van de gedragsaanwijzing is 90 dagen. Verlenging kan maximaal drie keer plaatsvinden met 90 dagen. Verlenging is niet mogelijk als tegen de verdachte geen vervolging is ingesteld. De rechter kan de aanwijzing tot hulpverlening ook wijzigen of opheffen. 

 

Bekendmaking

De verdachte wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de aanwijzing tot hulpverlening. In de brief staat wanneer deze gedragsaanwijzing ingaat en hoelang deze van kracht blijft. Ook de reden(en) en het doel van de aanwijzing tot hulpverlening worden vermeld.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen