Search
Close this search box.

Interventies

Gebiedsverbod opgelegd door de officier van justitie

Bij een verdenking van een strafbaar feit, kan een officier van justitie iemand een gebiedsverbod opleggen. De verdachte mag dan niet in een bepaald gebied komen, bijvoorbeeld de omgeving van het stadion. 

Een gebiedsverbod bij verdenking van een strafbaar feit heet een gedragsaanwijzing. Deze gedragsaanwijzing is mogelijk op grond van artikel 509hh Wetboek van Strafvordering. Overtreding van een gedragsaanwijzing is een strafbaar feit.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een gebiedsverbod dat door de officier van justitie wordt opgelegd, zijn:

 

  • Een ernstige verstoring van de openbare orde met grote vrees voor herhaling,

  • Belastend gedrag van de verdachte tegen personen of

  • Gedrag van de verdachte dat herhaald gevaar voor goederen oplevert.

 

Termijn

Het gebiedsverbod, opgelegd door de officier van justitie, geldt totdat de rechter tegen de verdachte een onherroepelijk vonnis heeft uitgesproken. Hierna vervalt de gedragsaanwijzing.

De maximumduur van het gebiedsverbod, opgelegd door de officier van justitie, is 90 dagen. Verlenging kan maximaal drie keer plaatsvinden met 90 dagen. Verlenging is niet mogelijk als tegen de verdachte geen vervolging is/wordt ingesteld. De rechter kan het gebiedsverbod ook wijzigen of opheffen. 

 

Bekendmaking

De verdachte wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de gedragsaanwijzing. In de brief staat wanneer het gebiedsverbod ingaat en hoelang dit van kracht blijft. Voor de verdachte moet het duidelijk zijn voor welke locatie(s) het gebiedsverbod geldt en wat bijvoorbeeld wordt bedoeld met de ‘directe omgeving’ daarvan. Ook de reden(en) en het doel van het gebiedsverbod worden vermeld.

Nota bene

De burgemeester kan ook een gebiedsverbod opleggen. Het gaat hierbij niet om een straf, maar om een maatregel om anderen te vrijwaren van overlast. Bij een veroordeling voor een strafbaar feit, kan de strafrechter een gebiedsverbod als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen.

Indien de officier van justitie een gebiedsverbod heeft opgelegd, kan de burgemeester geen gebiedsverbod opleggen voor datzelfde gebied.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen