Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Gebiedsverbod opgelegd door de strafrechter

Bij een veroordeling voor een strafbaar feit kan de strafrechter een gebiedsverbod als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen. De dader mag dan niet in een bepaald gebied komen. De grootte van dat gebied varieert. Het kan om een straat gaan, maar ook om een hele gemeente. Bij voetbaloverlast houdt een gebiedsverbod vaak (ook) een stadionverbod in. 

Deze vrijheidsbeperkende maatregel staat beschreven in artikel 38v Wetboek van Strafrecht

De officier van justitie kan een gebiedsverbod opnemen in de strafeis. Het is uiteindelijk de rechter die bepaalt of het gebiedsverbod wordt opgelegd. 

Bij het bepalen van het verboden gebied moet de rechter ervoor zorgen dat de verdachte zo min mogelijk in zijn vrijheid wordt beperkt. Er wordt ook rekening gehouden met de plaats waar de betrokkene woont en werkt (of naar school gaat). Als het enigszins mogelijk is, dient het verbod beperkt te worden tot bepaalde dagen en tijdstippen. Zo zou een stadionverbod bijvoorbeeld alleen op wedstrijddagen kunnen gelden. 

Termijn

De termijn voor het gebiedsverbod is maximaal vijf jaar. Bij overtreding van het gebiedsverbod, kan iemand worden vastgezet. Dat is meestal voor één of twee weken (met een maximum van zes maanden). 

Aanvullende maatregel

De rechter kan een gebiedsverbod opleggen in combinatie met elektronisch toezicht, zoals een enkelband. De reclasseringsofficier dient hiermee in te stemmen. Naast het controleren of de veroordeelde zich houdt aan de opgelegde maatregel, gaat er een preventieve werking van uit. 

Een gebiedsverbod als vrijheidsbeperkende maatregel kan eventueel gecombineerd worden met een meldplicht en/of een contactverbod. 

Nota bene

De burgemeester kan ook een gebiedsverbod opleggen. Het gaat hierbij niet om een straf, maar om een maatregel om anderen te vrijwaren van overlast.

Bij een verdenking van een strafbaar feit en vrees voor herhaling, kan de officier van justitie iemand een gebiedsverbod als gedragsaanwijzing opleggen. Dit geldt dan totdat de rechter tegen de verdachte een onherroepelijk vonnis heeft uitgesproken.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen