Search
Close this search box.

Interventies

Gebiedsverbod opgelegd door de officier van justitie

Bij een verdenking van een strafbaar feit, kan de officier van justitie iemand een contactverbod opleggen. De verdachte mag dan geen contact hebben met bepaalde perso(o)n(en). Iedere vorm van contact is verboden: fysiek contact, maar ook contact per telefoon of e-mail.

Een contactverbod bij verdenking van een strafbaar feit heet een gedragsaanwijzing. Deze gedragsaanwijzing is mogelijk op grond van artikel 509hh Wetboek van Strafvordering. Overtreding van een gedragsaanwijzing is een strafbaar feit. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor een contactverbod dat door de officier van justitie wordt opgelegd, zijn:

  • Een ernstige verstoring van de openbare orde met grote vrees voor herhaling,
  • Belastend gedrag van de verdachte tegen personen of
  • Gedrag van de verdachte dat herhaald gevaar voor goederen oplevert.

Termijn

Het contactverbod, opgelegd door de officier van justitie, geldt totdat de rechter tegen de verdachte een onherroepelijk vonnis heeft uitgesproken. Hierna vervalt de gedragsaanwijzing.

De maximum duur van het contactverbod, opgelegd door de officier van justitie, is 90 dagen. Verlenging kan maximaal drie keer plaatsvinden met 90 dagen. Verlenging is niet mogelijk als tegen de verdachte geen vervolging is ingesteld. De rechter kan het contactverbod ook wijzigen of opheffen. 

Bekendmaking

De verdachte wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het contactverbod. In de brief staat wanneer de maatregel ingaat en hoelang deze van kracht blijft. Er dient duidelijk vermeld te worden met welke specifieke perso(o)n(en) of instelling(en) de verdachte geen contact mag hebben. Ook de reden(en) en het doel van het contactverbod worden beschreven. 

Nota bene

Bij een veroordeling voor een strafbaar feit, kan de strafrechter eveneens een gebiedsverbod als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen