Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Landelijk civielrechtelijk stadionverbod

De KNVB kan een supporter een landelijk stadionverbod opleggen. Het landelijk civielrechtelijk stadionverbod is vóór, tijdens en na afloop van een voetbalwedstrijd of voetbalevenement van kracht. Het verbod geldt op de plaats waar de voetbalwedstrijd of het voetbalevenement wordt gehouden en waaraan een betaald voetbal organisatie (BVO) of een vertegenwoordigend elftal van de KNVB deelneemt.

De KNVB besluit een landelijk stadionverbod op te leggen naar aanleiding van een melding van een BVO, het Openbaar Ministerie en/of van de KNVB zelf. Dit kan op grond van de KNVB standaardvoorwaarden of op basis van de volmacht die de BVO’s aan de KNVB hebben gegeven.

Standaardvoorwaarden

Een stadionverbod op grond van de standaardvoorwaarden kan worden opgelegd als een persoon, die in het bezit is van een toegangs- of seizoenkaart, een voetbalgerelateerde overtreding begaat op een wedstrijddag, in of in de directe omgeving van het stadion. Wie een toegangs- of seizoenkaart koopt, gaat akkoord met de standaardvoorwaarden. Een stadionverbod op basis van de standaardvoorwaarden is van kracht in en rond een stadion (ook toegangen en/of toegangswegen). Bij overtreding van deze standaardvoorwaarden kan de KNVB een stadionverbod opleggen.

Bron: KNVB.nl

Volmacht

Personen op wie de standaardvoorwaarden niet van toepassing zijn en die zich wel schuldig maken aan voetbalgerelateerd wangedrag, kunnen een stadionverbod op grond van volmacht opgelegd krijgen. De BVO’s hebben hiervoor een volmacht verstrekt aan de KNVB. Hierdoor is de KNVB in staat een landelijk stadionverbod op te leggen, ook aan personen zonder contractuele relatie.

De reikwijdte het stadionverbod op basis van de volmacht is van kracht in het stadion vóór, tijdens en na afloop van een voetbalwedstrijd of voetbalevenement waaraan een BVO of een vertegenwoordigend elftal van de KNVB van deelneemt.

Bron: KNVB.nl 

In de standaardvoorwaarden van de KNVB staat onder meer:

  • Het is verboden zich in het Stadion te gedragen op een wijze die anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid en/of de veiligheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen. (Artikel 8.5)
  • Aanwijzingen van/namens de stadiondirectie en/of clubbestuur, stewards, stadionspeaker, het beveiligingspersoneel en/of de politie dienen te allen tijde onmiddellijk door het Publiek te worden opgevolgd. (Artikel 3.6)

Bron: Standaardvoorwaarden KNVB 2022 

Termijn

De termijn van een stadionverbod wordt bepaald op basis van de Richtlijn termijn stadionverbodDe duur van het stadionverbod varieert van drie maanden tot maximaal twintig jaar. Bij recidive van zeer ernstige gedragingen kan zelfs een levenslang stadionverbod worden opgelegd. 

Handhaving

Als de KNVB een landelijk stadionverbod oplegt, wordt de seizoen- en/of clubkaart van de betrokkene geblokkeerd. Hij of zij moet binnen zes weken na ontvangst van het stadionverbod een goed lijkende (recente) pasfoto ter beschikking stellen aan de KNVB. Als er geen pasfoto wordt ingeleverd, wordt de termijn van het stadionverbod verdubbeld.

Alle stadionverboden worden verwerkt in een database (zie KVV).

 

Een persoon die een stadionverbod heeft en zich toch in en/of rondom een stadion ophoudt, riskeert een tweede (mogelijk langer) stadionverbod en een nieuwe (hogere) geldboete. Daarnaast kan een persoon die zijn stadionverbod overtreedt, hiervoor ook strafrechtelijk worden vervolgd en een gevangenisstraf van zes maanden krijgen.

Alternatief traject

De clubs hebben de mogelijkheid om de KNVB te vragen om een onvoorwaardelijk opgelegd stadionverbod om te zetten in een deels voorwaardelijk stadionverbod. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de betrokkene een alternatief traject te volgen. Dit betreft een werkstraf van een bepaald aantal uur, ten behoeve van de club die het verzoek doet. Alleen personen die niet eerder een stadionverbod opgelegd hebben gekregen, komen hiervoor in aanmerking. 

Registratie

Alle stadionverboden worden verwerkt in de Ketenvoorziening Voetbal (KVV). Dit is een systeem waarmee BVO’s, KNVB, politie, OM en gemeenten elkaar informeren over de wedstrijdorganisatie, incidenten en afhandeling van waarschuwingen en maatregelen. Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) beheert dit systeem.

Overige vormen

Naast het landelijk civielrechtelijk stadionverbod, opgelegd door de KNVB, kunnen BVO’s zelf een (civielrechtelijk) lokaal stadionverbod opleggen. 

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Video afspelen