Zoek
Sluit dit zoekvak.

Politie

Inzet Wet MBVEO (en rol politie)

De Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) geeft burgemeesters, officieren van justitie en strafrechters bevoegdheden om de openbare orde en veiligheid te bewaren. De politie heeft op grond van de Wet MBVEO geen zelfstandige bevoegdheden. Uiteraard speelt zij wel een belangrijke rol in de toepassing en naleving van de wet.

De politie zorgt voor de handhaving van de maatregelen die de burgemeester, het Openbaar Ministerie of strafrechter hebben opgelegd. Daarnaast stelt de politie natuurlijk ook overige ordeverstoringen en strafbare feiten vast.

Wanneer een overtreding wordt begaan, maakt de politie proces-verbaal op en stuurt dit naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie beslist over de vervolging. De politie informeert de burgemeester over het niet-naleven van het gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht.

Ketenvoorziening Voetbal 

De veiligheidsgegevens rond voetbalwedstrijden verwerkt de politie in een centrale databank: de Ketenvoorziening Voetbal (KVV). In deze databank wisselen de politie, gemeenten, het Openbaar Ministerie en de KNVB ook gegevens uit van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan voetbalgerelateerde delicten. Het KVV is alleen toegankelijk voor professionals die actief zijn binnen het voetbaldomein. Zij kunnen informatie uit de KVV gebruiken om maatregelen te treffen tegen ordeverstoorders.  

 

Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 

De KVV wordt beheerd door het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV). Dit expertisecentrum is een interne politiedienst die binnen de politieorganisatie zorgdraagt voor de coördinatie van alle informatie rond voetbalgeweld en -vandalisme. Het vormt de verbindende schakel tussen de regionale eenheden. 

 

Het CIV genereert tevens een landelijk (integelligence) beeld omtrent voetbal en veiligheid. Als National Football Information Point (NFIP) van Nederland, is het CIV ook verantwoordelijk voor alle internationale informatie-uitwisseling en de grensoverschrijdende politie-inzet op het gebied van voetbal en veiligheid.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen