Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Preventieve last onder dwangsom

Een preventieve last onder dwangsom is een bestuurlijke maatregel die wordt opgelegd om te voorkomen dat een bepaalde overtreding plaatsvindt. Het is een preventieve maatregel die wordt genomen vóórdat de overtreding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit personen (of organisaties) waarvan gevreesd wordt dat zij een bepaalde activiteit willen uitvoeren die in strijd is met de wet- en regelgeving.

Doel

Het doel van een preventieve last onder dwangsom (PLOD) is om mogelijke overtredingen vooraf te voorkomen en zo de openbare orde, veiligheid of gezondheid te beschermen. Het is een middel dat wordt gebruikt door bijvoorbeeld gemeenten om proactief op te treden en overtredingen te voorkomen.

Werkwijze

Met een PLOD wordt beoogd om onrechtmatig(e) gedrag of activiteiten te voorkomen. De maatregel wordt opgelegd voordat er sprake is van daadwerkelijke overtreding, maar wanneer er een redelijk vermoeden bestaat dat deze zal plaatsvinden. Dit is dus anders dan bij een last onder dwangsom die wordt opgelegd nadat er een overtreding heeft plaatsgevonden.

Met een PLOD kan een overheidsinstantie, voetbalsupporters die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan ongewenst gedrag (zoals bijvoorbeeld geweld, discriminatie of vernieling), preventief een last onder dwangsom opleggen.

Deze last onder dwangsom houdt in dat de voetbalsupporters zich aan bepaalde voorwaarden moeten houden, bijvoorbeeld het verbod om bepaalde stadions te bezoeken of om wedstrijden bij te wonen. Doen zij dit niet, dan riskeren zij een boete. Een PLOD wordt vaak ingezet als er een verhoogd risico is op ongeregeldheden bij een voetbalwedstrijd. Bijvoorbeeld bij een risicowedstrijd of als er signalen zijn dat bepaalde supportersgroepen van plan zijn om zich te misdragen. Een PLOD kan preventief worden ingezet tegen deze risico’s en kan voorkomen dat er ongeregeldheden zullen plaatsvinden.

Organisatie

Een preventieve last onder dwangsom is een bestuursrechtelijke maatregel die kan worden opgelegd door een bevoegde overheidsinstantie. Denk hierbij aan de gemeente, (college van burgemeesters en wethouders of de burgemeester), de provincie of de Staat.

In principe mogen de meeste overheidsorganen een preventieve dwangsom opleggen. In de praktijk zal een overtreder veelal te maken krijgen met de gemeente en minder vaak met de Staat of de provincie.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen