Zoek
Sluit dit zoekvak.

Voetbalclub en/of KNVB

App Discriminatiemelder

Met de Discriminatiemelder-app kan iedereen incidenten melden die te maken hebben met racisme en discriminatie. De app is onlangs uitgebreid met een apart menu voor meldingen in het betaald voetbal en amateurvoetbal.

Doelgroep
De app is bedoel voor bezoekers van wedstrijden in het betaald- en amateurvoetbal.

Doel
De app maakt het melden van discriminatie makkelijker. Het is hiermee mogelijk om in het stadion direct op te kunnen treden, aangezien meldingen direct binnenkomen bij de veiligheidscoördinator van de thuisspelende club. Deze kan vervolgens direct acteren.

Werkwijze
Bezoekers van voetbalwedstrijden kunnen via de app melding maken incidenten. Deze melding gaat, in het geval van de BVO, direct naar de veiligheidscoördinator in het stadion, zodat bijvoorbeeld een steward gevraagd kan worden om poolshoogte te nemen. 

Voor het amateurvoetbal gaan de meldingen naar Discriminatie.nl, de KNVB ontvangt een overzicht van verenigingen waar incidenten zijn gemeld en een geanonimiseerde beschrijving van het incident. Vervolgens neemt Discriminatie.nl contact op met de melder. Indien de melder dit wenst, wordt ook de KNVB betrokken. 

De KNVB neemt vervolgens contact op met de vereniging. Daarnaast kan de zaak worden voorgelegd aan de secretaris van de speciaal aanklager discriminatie om te beoordelen of er een tuchtzaak gestart kan worden of een vooronderzoek daartoe.

Organisatie
Stichting RADAR is beheerder van de app Discriminatiemelder. De app is een onderdeel van het gezamenlijke aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal: ‘Voetbal is van iedereen’.

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen