Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Agressie Regulatie op Maat Ambulant Jong Volwassenen (ARopMaat-JoVo)

ARopMaat-JoVo is ontwikkeld voor jongvolwassenen met ernstige agressieproblematiek. Deelnemers hebben agressief gedrag op minimaal twee levensgebieden vertoond en er is een hoog risico op recidive.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit meisjes en jongens van 16 tot 24 jaar (met een IQ van meer dan 70), die door hun gedrag in aanraking zijn gekomen met politie en justitie, de Raad voor Kinderbescherming of de jeugdzorg. 

Doel
De interventie streeft twee doelen na: het verminderen of stoppen van agressief gedrag in het heden en het verminderen van de kans op recidive (van dit gedrag) in de toekomst.

Werkwijze
ARopMaat-JoVo is hoofdzakelijk een individuele behandeling. Er is ook een gezins- en een groepsmodule. De interventie maakt veel gebruik van ‘doe-oefeningen’. Zo wordt er gewerkt met rollenspellen en mindfulness oefeningen. Er gaat veel aandacht uit naar het motiveren van de jongeren. 

Een set van standaard en optionele modules maakt maatwerk mogelijk. Een checklist helpt te bepalen welke modules precies nodig zijn. De modules richten zich onder andere op zaken als stressreductie, impulscontrole, emotieregulatie en conflicthantering.

De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van vijf maanden tot ongeveer anderhalf jaar. De individuele sessies vinden minimaal eens per week plaats en duren minimaal een uur. De intensiteit kan oplopen tot drie keer per week, als het gaat om een (zeer) hoog recidiverisico en er geen groepsaanbod is. 

De groepstraining bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf uur. De gezinsmodule bestaat uit gemiddeld tien sessies van één tot anderhalf uur.

Organisatie
De Waag

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen