Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

ART Aggression Replacement Training

Aggression Replacement Training (ART) is een trainingsprogramma gericht op het verminderen van agressief gedrag bij jongeren. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder sociale vaardigheidstraining, woedebeheersing en morele redenering. Met behulp van deze training leren jongeren alternatieve manieren om met conflicten om te gaan en hun gedrag op een meer positieve en constructieve manier te uiten.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud die problematisch en/of agressief gedrag vertonen. Dit kunnen jongeren zijn die betrokken zijn geweest bij geweldsdelicten, intimiderend gedrag of andere vormen van agressief gedrag.

Doel

Het doel van ART is om mensen te helpen bij het beheersen en verminderen van agressief gedrag door middel van een gestructureerd trainingsprogramma. ART is ontworpen om mensen bewust te maken van hun agressieve reacties en hen alternatieve en sociale vaardigheden te leren om conflicten op een constructieve manier op te lossen.

Het programma richt zich ook op het vergroten van empathie en het bevorderen van pro-sociaal gedrag. Door middel van cognitieve herstructurering, vaardigheidstraining en morele redenering beoogt ART agressief gedrag te verminderen en een positieve gedragsverandering te bevorderen.

Werkwijze

De werkwijze van ART bestaat uit drie componenten:

  • Sociale vaardigheidstraining: In dit onderdeel leren deelnemers nieuwe sociale vaardigheden, zoals communicatie, conflictoplossing en probleemoplossing. Ze leren hoe ze hun gevoelens op een gepaste manier kunnen uiten en hoe ze positieve relaties kunnen opbouwen.
  • Woedecontroletraining: Het doel van dit onderdeel is om deelnemers te leren hoe ze hun woede en agressie kunnen beheersen. Ze leren technieken voor het herkennen van woede en het reguleren van hun emoties, evenals strategieën om met stressvolle situaties om te gaan.
  • Morele redeneringstraining: Dit onderdeel richt zich op het beïnvloeden van de morele ontwikkeling van deelnemers. Ze leren over morele waarden, empathie en het begrijpen van de gevolgen van hun gedrag. Het doel is om het morele redeneringsniveau te verhogen en begrip te creëren dat agressie en geweld niet acceptabel zijn.

 

De werkwijze van ART omvat groepssessies die worden begeleid door een getrainde professional. Het programma kan worden aangevuld met individuele begeleiding en huiswerkopdrachten om de geleerde vaardigheden te oefenen. Het programma is interactief en praktisch. Deelnemers worden actief betrokken om nieuwe vaardigheden te leren en toe te passen in hun dagelijks leven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Lokale sociale diensten, jeugdzorginstellingen of hulporganisaties beschikken over specifieke informatie over ART in de regio. Ze kunnen doorverwijzen naar specifieke trainingsprogramma’s en/of trainers.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen