Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Assist

Assist is een samenwerkingsverband tussen de Heracles Foundation en het ROC van Twente. Het programma van Assist beslaat vijf weken en richt zich op leerlingen die moeite hebben om mee te komen in het reguliere onderwijs vanwege gedrags- en motivatieproblemen.

Doelgroep

Leerlingen die tijdens hun opleiding vastlopen. Deze jongeren hebben problemen met het identificeren en accepteren van hun eigen aandeel in deze problematiek. Hierdoor zijn ze niet in staat om een concrete, effectieve hulpvraag te formuleren.

Doel

Assist heeft als doel om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Het programma biedt jongeren tot 23 jaar, die moeite hebben om een opleiding succesvol af te ronden met een diploma, een ondersteunend programma. Daarnaast wil Assist ook jongeren die de school hebben verlaten zonder het behalen van een MBO-diploma op minimaal niveau 2, helpen bij het terugkeren naar school en hun studie. Verder biedt Assist ook ondersteuning aan VMBO-leerlingen die moeite hebben met het maken van een juiste beroepskeuze.

Werkwijze

Deelnemers zullen onderzoeken wie ze zijn, wat hun kwaliteiten en valkuilen zijn, welke obstakels ze tegenkomen, welke hulp ze nodig hebben en wat ze zelf kunnen doen om hiermee om te gaan. Deze informatie wordt samengevat in een rapport, inclusief een concreet stappenplan voor de toekomst.

Groepstraject
Het groepstraject wordt gekenmerkt door een provocatieve begeleidingsaanpak, waarbij de focus ligt op het spiegelen van gedrag en houding. Oplossingsgericht en ervaringsgericht leren staan centraal, waarbij sport, improvisatie en koken worden gebruikt als middelen om inzichten op te doen.

Loopbaancentrum
Het Loopbaancentrum speelt een centrale rol. De jeugdhulpverleners van het Loopbaancentrum voeren het eerste gesprek met de leerling om duidelijkheid te krijgen over de problemen die spelen en of het traject geschikt is. Ze betrekken actief het sociale netwerk van de leerling en zoeken afstemming met interne en externe betrokken partijen. Gedurende het traject blijft de jeugdhulpverlener van het Loopbaancentrum betrokken en bieden ze nazorg aan de deelnemers.

Afronding
Na deelname aan het traject kunnen leerlingen terugkeren naar of overstappen naar:

  • Hun huidige opleiding
  • Een nieuwe opleiding
  • Een ander traject (bijvoorbeeld SBK/invoeg/JIT)
  • Werk
  • Hulpverlening

Organisatie

Heracles Foundation in samenwerking met het ROC van Twente.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Heracles Foundation of op ROC.nl.

  •  

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen