Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

AVE-methodiek

Een aantal gemeenten maakt binnen de persoonsgerichte aanpak gebruik van de AVE-methodiek. Deze aanpak helpt bij het voorkomen, beperken en beëindigen van een escalerende situatie. AVE geeft per fase duidelijkheid over wie de regie heeft en welke verantwoordelijkheden de andere partijen hebben.

Doelgroep
Professionals die een persoonsgerichte aanpak uitvoeren waarbij samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsveld vereist is en escalatie op de loer ligt.

Doel
Het voorkomen van dreigende situaties en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie.

Werkwijze
De kracht van een persoonsgerichte aanpak zit in de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidsketen. AVE (Aanpak Voorkoming Escalatie) faciliteert deze samenwerking. De methode maakt helder wie de regie heeft bij (dreigende) escalatie van problemen en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. Het geeft antwoord op essentiële vragen over de rollen, verantwoordelijkheden, regie en op- en afschaling.

AVE heeft een opschalingstructuur en bestaat uit vier fasen, lopend van groen tot donkerrood. 

AVE 1: Er zijn geen problemen of er bestaan alleen vermoedens van problemen.
AVE 2: Er is een vraag of een probleem.
AVE 3: Er zijn complexe problemen op meerdere leefgebieden en domeinen.
AVE 4: De problemen zijn zo complex of groot, dat de situatie totaal escaleert. 

Het AVE-model beschrijft verschillende fasen. Per fase worden de verschillende verantwoordelijkheden (casusregie, procesregie, operationele verantwoordelijkheid en bestuurlijke verantwoordelijkheid) toegewezen aan de betrokken organisaties. 

Organisatie
De AVE-handleiding is opgesteld door Bureau HHM, in opdracht van de gemeente Leeuwarden en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein. Ook diverse andere gemeenten en regio’s hebben inmiddels ervaring opgedaan met de implementatie van AVE.

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen