Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Ben Sportief & Toon Respect

Ben Sportief & Toon Respect willen zoveel mogelijk sportief en respectvol gedrag op en rond de Bredase voetbalvelden en omstreken. Sportiviteit en respect zijn nodig om voetbalplezier te laten winnen.

Doelgroep

Ben Sportief & Toon Respect is er in beginsel voor iedereen die te maken krijgt met sport. De vier pijlers zijn: spelers, toeschouwers, scheidsrechters en coaches en/of trainers.

Doel

Sportief en respectvol gedrag bevorderen op en rond de Bredase voetvelden inclusief Made.

Werkwijze

Alle Bredase voetbalclubs inclusief Madese Boys, COVS, Breda Actief, Werkgroep S&R van OBA, Gemeente en KNVB hebben in 2017 de overeenkomst “Samen werken aan een veilig sportklimaat” getekend. Doel hiervan is om zich in te zetten voor een veilig sportklimaat op en rond de voetbalvelden. Ook hebben de clubs toen afgesproken om samen te werken om dat doel te bereiken door gezamenlijk een promotiecampagne S&R op te zetten en uit te voeren.

Gedachte is dat het veel effectiever en efficiënter is om vanuit alle clubs een overkoepelende, herkenbare campagne uit te dragen in plaats van ieder los voor zich; iedere club kan hiernaast ook eigen acties (blijven) uitvoeren. Het streven is dan ook dat zoveel mogelijk clubs zich aansluiten bij de campagne. Ook andere sportdisciplines zijn van harte welkom. Sportiviteit en respect zijn thema’s die in meer of mindere mate bij iedere vorm van sport actueel zijn.

Promotiemateriaal

Op de website kan promotiemateriaal worden gedownload, evenals verschillende animaties.

Groene Kaart

Ieder voetbalteam van JO 7 t/m JO 12 (basisschool leeftijd) krijgt een set Groene Kaarten voor gebruik bij thuiswedstrijden. De Groene Kaart wordt bij een uitzonderlijk sportieve of respectvolle actie uitgedeeld aan een speler van het eigen team door bij voorkeur twee ouders/verzorgers die geen trainer/leider zijn van het team.

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen