Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuws

Betaald voetbal gaat werken met label Veilig Sociaal Klimaat

Het label Veilig Sociaal Klimaat wordt als instrument toegevoegd aan de licentie-eisen voor het betaald voetbal. Het label is een hulpmiddel bij het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag, racisme en discriminatie binnen een sportomgeving. De Eredivisie gaat tijdens het lopende seizoen met het label aan de slag, de Keuken Kampioen Divisie volgt in het seizoen 2023/’24.

Met het label beschikken BVO’s over een veiligheidsmanagementsysteem voor het inrichten en monitoren van een veilige sportomgeving. De invoering van het label moet dan ook helpen bij een systematische aanpak van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag in het betaald voetbal, gekoppeld aan een onafhankelijke meting. Deze aanpak geldt voor alle geledingen van een club: van het eerste elftal, de voetbalacademie en de vrouwenafdeling tot aan kantoormedewerkers.

Drie pijlers

Het label is ontwikkeld door de Nederlandse certificeringsspecialist Kiwa. Kiwa heeft het label opgebouwd vanuit drie pijlers: Alle werknemers van een club moeten terecht kunnen bij een onafhankelijke vertrouwens(contact)persoon waar ze in een veilige omgeving hun verhaal kunnen doen. Elke medewerker is bekend met de principes van een veilig sociaal klimaat en herkent grensoverschrijdend gedrag. Een werknemer van een BVO die met jeugd werkt moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). En een club moet beschikken over een stappenplan om betrokken mensen binnen de club te kunnen begeleiden wanneer er misstanden worden gemeld en als organisatie het veilig sociaal klimaat te verbeteren.  

Verbetering

De invoering van het label brengt in de praktijk een jaarlijkse audit van Kiwa bij de BVO’s met zich mee. Vanuit een onafhankelijke meting worden eventuele onvolkomenheden gerapporteerd aan de licentiecommissie van de KNVB. De licentiecommissie zal vervolgens met de betrokken club termijnen voor verbetering afstemmen en waar nodig de club ondersteunen tijdens dit proces. Een BVO kan zelf bepalen wie er binnen de eigen club verantwoordelijk wordt voor het label. In de praktijk wordt dit veelal belegd bij een directielid of de HR-afdeling, al naar gelang de grootte van de club.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Net

SNEL ZOEKEN

Snel informatie zoeken met AI

Onze AI tool helpt je met het zoeken naar relevante informatie en artikelen op de website. Probeer onze tool nu uit via de knop rechtsonder in je scherm. 

Video afspelen