Search
Close this search box.

Nieuws

Database jurisprudentie Wet MBVEO aangevuld

De CCV-database met jurisprudentie op het gebied van de Wet MBVEO is aangevuld met 27 nieuwe zaken. Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Overlast (MBVEO) geeft burgemeesters, officieren van justitie en strafrechters bevoegdheden om op te treden als de openbare orde en veiligheid in gevaar komt. Deze bevoegdheden kunnen voetbaloverlast, overlast in de wijk of overlast bij evenementen tegengaan.

De Wet MBVEO, ook wel bekend als voetbalwet of overlastwet, is bijvoorbeeld inzetbaar bij overlastgevende jongeren in een wijk, geluidsoverlast, openbare geweldpleging, openbare dronkenschap of drugsgebruik op straat. Ook zijn de bevoegdheden in te zetten bij strafbare vormen van overlast, zoals bij mishandeling of bedreiging.

Webdossier

Om gemeenten te ondersteunen bij de inzet van de wet MBVEO heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) in 2021 het webdossier MBVEO gepubliceerd. Naast de database met jurisprudentie biedt het dossier een tool die professionals advies op maat geeft. De tool helpt bij een goede en directe toepassing van de wet in de praktijk. Na het beantwoorden van een aantal vragen over specifieke casuïstiek, verschijn er een advies. In het advies staat een overzicht van de interventies die in jouw situatie mogelijk zijn, met bijpassende uitleg.

Het dossier biedt overzichtelijke informatie over alle maatregelen die gemeenten, het OM en de rechterlijke macht kunnen inzetten. Ook de rollen van de KNVB, betaald voetbalorganisaties en de politie komen aan bod. Dit dossier is ontwikkeld samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het maakt onderdeel uit van het plan ‘Ons voetbal is van iedereen’.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

justitie

SNEL ZOEKEN

Snel informatie zoeken met AI

Onze AI tool helpt je met het zoeken naar relevante informatie en artikelen op de website. Probeer onze tool nu uit via de knop rechtsonder in je scherm. 

Video afspelen