Search
Close this search box.

Voetbalclub en/of KNVB

Fancoaches

Fancoaches zijn vrijwilligers of medewerkers van de club die helpen om ongewenst gedrag van supporters te voorkomen. Door supporters binnen en buiten het stadion te begeleiden, creëert de coach een veilige en positieve sfeer. 

Doelgroep
Supporters die tijdens wedstrijden aanwezig zijn in het stadion van de club. Ook personen die nog een stadionverbod hebben, maar op korte termijn weer mogen terugkeren in het stadion, kunnen rekenen op de aandacht van de fancoaches.

Doel
Het doel is om supporters, die door hun gedrag negatief in beeld komen, in een vroeg stadium te waarschuwen en te coachen. Zo krijgen deze supporters de kans om hun gedrag aan te passen, zodat escalatie vermeden kan worden. 

Werkwijze
De kracht van fancoaches is dat er tegelijkertijd op drie sporen wordt ingezet: het onderhouden van contact, het organiseren van activiteiten en hulp bieden aan supporters die dat nodig hebben. Fancoaches functioneren als intermediair tussen de supporters en de club. Ze werken onder het motto ‘kennen en gekend worden’. 

Ze onderhouden contacten met de doelgroep, de club, de politie en de supportersvereniging. Ze hebben vooral een waarschuwende rol en werken preventief. Door in een vroegtijdig stadium aan te sturen op een positieve gedragsverandering. 

De coaches zijn tijdens wedstrijden aanwezig en spreken supporters aan op ongewenst gedrag. Als er sprake is van een (lichte) overtreding, kan de fancoach in gesprek gaan met de betreffende supporter. Zij kennen de leefwereld van supporters en zijn daarom geschikt om het gedrag bij te sturen. 

Personen die herhaaldelijk problemen veroorzaken, krijgen een individueel maatwerktraject. Door een zo effectief mogelijke benadering kan verharding van de achterban worden tegengegaan en kunnen onnodige stadion- en omgevingsverboden tot een minimum worden beperkt.

Organisatie
Fancoach-projecten zijn meestal een samenwerking tussen de voetbalclub, politie en de gemeente. Onder andere FC Utrecht en Feyenoord maken momenteel gebruik van een fancoaches.

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen