Search
Close this search box.

Interventies

Futsal Chabbab

Futsal Chabbab zet (zaal)voetbal in als middel om jongeren te bereiken en te motiveren. De aanpak is een combinatie van voetbaltraining, huiswerkbegeleiding en coaching. De trainers bouwen hierbij een vertrouwensrelatie met de jongeren op. Ze zorgen voor coaching en – waar nodig – voor bijsturing van hun gedrag.

Doelgroep
Jongens en meisjes (tussen de 8 en 18 jaar) uit wijken met een lagere sociaaleconomische status, veel schooluitval en overlast op straat. Futsal Chabbab richt zich op jongeren die onderdeel uitmaken van de ‘straatcultuur’, maar ook op kinderen die zich daartoe aangetrokken voelen.

Doel
Futsal Chabbab wil goed gedrag in de wijk en goede schoolresultaten stimuleren. Door met jongeren te voetballen en ze te helpen bij hun huiswerk, wordt overlastgevend gedrag in de wijk en schooluitval voorkomen. Tegelijkertijd moedigt het hun persoonlijke ontwikkeling aan, waardoor de eigenwaarde van de jongeren groeit.

Werkwijze
Tijdens de voetbaltrainingen van Futsal Chabbab gaat het om respectvol met elkaar omgaan en discipline. De kern van de gebruikte benadering is ‘positief coachen’, ‘een arm om je heen’ en ‘consequente aanpak’. 

De trainer is een rolmodel: een voorbeeld voor de jongeren uit de wijk. Hij vormt de spil in het netwerk rond de jongeren. Jongeren worden in en buiten de sportzaal op hun gedrag gecoacht en leren vaardigheden die ook buiten de sport behulpzaam zijn.

Jongeren vullen op een ‘doelenformulier’ drie doelen in waar ze op willen scoren: een sportief doel, een gedragsdoel en een schooldoel. Zo wordt er een verbinding gelegd met de ouders en de school. De deelnemende jongeren mogen alleen voetballen als ze goed scoren op deze doelen. Dit houdt in: geen verkeerd gedrag in de buurt en goede cijfers op school halen. 

Jongeren van wie de schoolprestaties achterblijven, gaan verplicht naar huiswerkbegeleiding. Dat is een voorwaarde om toch naar de zaaltrainingen te mogen komen. Alle jongeren krijgen de voetbaltraining en huiswerkbegeleiding in hun eigen wijk. Jongeren die goed meedoen, mogen als beloning deelnemen aan het jaarlijkse Futsal BuurtBattle toernooi. 

Organisatie
FC Social Work

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen