Zoek
Sluit dit zoekvak.

Voetbalclub en/of KNVB

Geef Racisme de Rode Kaart

Stichting Geef Racisme de Rode Kaart biedt een programma dat gebruikmaakt van de sociale kracht van voetbal. Met schoolprogramma’s, campagnes in lokale gemeenschappen en projecten bij amateurverenigingen, wil het racisme en andere vormen van discriminatie helpen aanpakken. 

Doelgroep
De campagne en de projecten bij amateurverenigingen is gericht op een brede doelgroep. Het schoolprogramma is er voor jongeren in twee leeftijdsgroepen: 7-12 jaar en 13-15 jaar.

Doel
Het project wil het bewustzijn inzake diversiteit vergroten, de sociale samenhang bevorderen en fysiek en verbaal geweld in verband met racisme verminderen. Bekende voetballers en sporters, rolmodellen voor jong en oud, worden ingezet om diverse onderwerpen bespreekbaar te maken en mensen na te laten denken over hun eigen gedrag.

Werkwijze
De activiteiten van de stichting Geef Racisme de Rode Kaart Nederland bestaan uit verschillende onderdelen. 

De rode kaart campagne
De hoofdactiviteit bestaat uit een bewustzijnscampagne die samen met clubs en spelers wordt vormgegeven. Deze campagne start met een poster- en flyercampagne rondom wedstrijden van diverse professionele voetbalclubs en wordt uitgerold naar amateurverenigingen en scholen.

Educatieve programma’s
De stichting biedt een educatief schoolprogramma aan voor primair- en voortgezet onderwijs. Deze gastlessen, in samenwerking met clubs, besteden aandacht aan specifieke onderwerpen binnen het centrale onderwerp racisme en discriminatie. 

Diversiteitsbeleid bij amateurverenigingen
Gezamenlijk met professionele clubs en de KNVB worden amateurverenigingen in Nederland aangemoedigd om een antidiscriminatiebeleid op te stellen en te communiceren met hun leden. De stichting kan amateurverenigingen helpen bij het opstellen van een dergelijk beleid. 

Organisatie
Stichting Geef Racisme de Rode Kaart. De stichting heeft de volgende partners: de Europese Commissie, European Football For Development Network, NAC Breda, Excelsior Rotterdam, ADO Den Haag, PSV Eindhoven en RKC Waalwijk.

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen