Search
Close this search box.

Nieuws

Gemeente Rotterdam houdt sessie rondom voetbalveiligheid

De Rotterdamse gemeenteraad gaat een sessie organiseren waarin vragen over voetbalveiligheid kunnen worden gesteld. Aanleiding zijn de recente incidenten bij voetbalwedstrijden, waarbij met name Feyenoord een rol speelde.

Ter voorbereiding op de sessie heeft Leefbaar Rotterdam, met steun van de VVD en CDA, een pallet aan vragen opgesteld voor de samenspraak met burgemeester Aboutaleb.

Zij willen het college de volgende vragen stellen:

  • Wat is momenteel de stand van zaken rondom de ontwikkeling voor een digitale meldplicht en wat is de rol van de gemeente Rotterdam hierin?
  • Naast het neerzetten van netten in De Kuip, welke veiligheidsmaatregelen zijn er al genomen en gaan er ter voorbereiding op het volgende seizoen genomen worden?
  • Is er contact geweest met Feyenoord over het nemen van maatregelen tot persoonsgericht controleren bij de ingangen van De Kuip? Zo ja, wat is hier de uitkomst van geweest?
  • Hoeveel stadionverboden heeft Feyenoord uitgegeven in het lopend seizoen en hoe worden deze gehandhaafd?
  • Wat is het aantal gebiedsverboden/bevelen dat is afgegeven door de Burgemeester/OM op basis van door Feyenoord afgegeven stadionverboden in het afgelopen seizoen?
  • Hoeveel fysieke meldplichten zijn hieraan gekoppeld in het afgelopen seizoen?
  • Welke contacten en afspraken maakt Feyenoord met de supportersverenigingen over veiligheid en gedrag in het stadion, het gebruik van vuurwerk, sfeeracties en spreekkoren?
  • Zijn er afspraken gemaakt met Feyenoord over handhaving van de veiligheid in het stadion? Zo ja, welke zijn dat en worden die ook toegepast? Zo nee, waarom niet?
  • Gezien de huisregels van de club Feyenoord, is de burgemeester van mening dat deze huisregels voldoende zijn nageleefd? Zo niet, wat kan hierin verbeterd worden en welke rol wil de gemeente daarin spelen om daarbij een helpende hand te bieden?
  • In hoeverre heeft het college periodiek overleg met Feyenoord over de aanpak van wanordelijkheden? Zo ja, neemt het college hier een dwingende rol aan vanuit “zachte wetgeving”?

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

vergaderruimte

SNEL ZOEKEN

Snel informatie zoeken met AI

Onze AI tool helpt je met het zoeken naar relevante informatie en artikelen op de website. Probeer onze tool nu uit via de knop rechtsonder in je scherm. 

Video afspelen