Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Grip op Agressie

Grip op Agressie (GoA) is een interventie die mensen helpt om agressief gedrag te verminderen en om beter om te gaan met hun emoties en stress. Het programma richt zich op het verminderen van risicofactoren en het versterken van beschermende factoren.

Doelgroep

GoA is een groepsgerichte aanpak die ook individueel gegeven kan worden. De doelgroep bestaat uit mensen die moeite hebben om hun emoties onder controle te houden en daardoor agressief gedrag vertonen. Denk aan mensen die snel boos worden, impulsief handelen of niet weten hoe om te gaan met frustratie.

De interventie kan worden ingezet bij diverse doelgroepen, zoals jongeren (vanaf 18 jaar), volwassenen, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen.

Doel

De interventie is gericht op het aanleren van vaardigheden op het gebied van emotieregulatie en communicatie, zodat mensen beter in staat zijn om hun emoties onder controle te houden en op een constructieve manier met anderen te communiceren. Hierdoor wordt de kans op agressief gedrag verminderd en kan er op een meer positieve manier worden omgegaan met conflicten en spanningen. Het uiteindelijke doel van de interventie is om deelnemers te helpen hun sociale en emotionele vaardigheden te verbeteren. Dit kan leiden tot meer zelfvertrouwen, meer tevredenheid en minder stress.

Werkwijze

GoA bestaat meestal uit meerdere sessies. Tijdens deze sessies worden verschillende thema’s besproken en oefeningen gedaan om de vaardigheden aan te leren.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

  • Inzicht in de eigen emoties en reacties op anderen;
  • Het herkennen van vroege signalen van boosheid of agressie;
  • Het aanleren van ontspanningstechnieken om stress te verminderen;
  • Het aanleren van communicatietechnieken om op een respectvolle manier te kunnen communiceren;
  • Het leren stellen van grenzen en omgaan met conflicten.

 

 

Er wordt vaak gewerkt met verschillende oefeningen en rollenspellen om de vaardigheden toe te passen in praktijksituaties. Naast de groepssessies kan er ook individuele begeleiding en coaching worden aangeboden, om de deelnemer te ondersteunen bij het toepassen van de vaardigheden in hun dagelijks leven.

Meer informatie

Grip op Agressie: www.nji.nl/interventies/grip-op-agressie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen