Nieuws

Handboek Effectieve en succesvolle stewardorganisatie

De KNVB heeft onlangs het handboek Effectieve en succesvolle stewardorganisatie gepubliceerd. Het is een stapsgewijze handleiding voor werving, selectie en behoud van stewards.

Bij voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden voetbalstewards ingezet om de veiligheid van mensen te garanderen. Ook steeds meer amateurclubs maken gebruiken van stewards. Een voetbalsteward is een beveiligingsmedewerker en toezichthouder voor, tijdens en na voetbalwedstrijden. De belangrijkste taak van een voetbalsteward is het toezien op de algemene veiligheid van mensen en op eventueel wangedrag van voetbalsupporters. 

Agressie en geweld

De afgelopen tijd blijken steeds meer stewards het betaald voetbal de rug toe te keren. De agressie en het geweld rond voetbalwedstrijden zijn een belangrijke reden om te stoppen. Clubs die hun stewards zien afhaken, hebben de grootste moeite met het werven van nieuwe aanwas.

Het handboek gaat niet alleen in op de werving en selectie, maar ook op de begeleiding, beloning en waardering van stewards. Communicatie vormt daarbij een belangrijk onderdeel.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen