Search
Close this search box.

Politie

Huisbezoeken

Jonge relschoppers kunnen als onderdeel van een persoongerichte aanpak de wijkagent op huisbezoek krijgen. Door met deze groep (en hun partners of ouders) in contact te komen, probeert de politie ze te weerhouden van ongewenst gedrag rondom wedstrijden.

Doelgroep
Overlastsupporters, met de nadruk op jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud (en hun ouders). Het zijn vooral deze jonge jongens die de meeste overlast geven. Deze groep trekt zich weinig aan van de officiële autoriteiten en vaak ook niet van de oudere harde kern leden. 

Doel
Door de huisbezoeken krijgt de politie een beter beeld met wie ze te maken hebben. Het zorgt er tevens voor dat de doelgroep weet dat ze gekend en herkend worden en niet in de anonimiteit opereren. 

Werkwijze
De risicosupporter wordt thuis bezocht, waarbij ook de ouders (of partner) worden geïnformeerd over zijn gedrag. De meeste supporters zijn niet blij met de huisbezoeken die de politie aflegt. De jongeren hebben veel te verliezen, wanneer hun directe omgeving op de hoogte wordt gebracht van de overlast die zij veroorzaken. Vaak hebben ouders geen idee wat hun kind uitspookt. Ook een ‘brave huisvader die zich ten overstaan van zijn vrouw moet verantwoorden baalt daar flink van.

Risicowedstrijden en bepaalde evenementen kunnen bijvoorbeeld een aanleiding vormen voor een huisbezoek. De politie informeert dan of de supporter voornemens is om een evenement te bezoeken, met wie en wat de plannen zijn. Op die manier wordt ook het signaal afgegeven dat hij in de gaten wordt gehouden en dat anoniem meedoen aan relletjes schoppen en het plegen van vernielingen niet mogelijk is.

Getracht wordt om een gedragsverandering af te dwingen door de supporter dicht op de huid te zitten. Dit wordt ook wel een VIP-aanpak genoemd, waarbij VIP staat voor Very Irritating Police. De politie volgt de supporter in en rondom het stadion, maar dus ook in de eigen omgeving. 

Deze aanpak kan een belangrijke rem op overlastgevend en gewelddadig gedrag vormen. Hierbij moet wel gesteld worden dat het vooral gaat om personen die niet tot de ‘zwaarste categorie’ overlastgevers behoren.

Organisatie
De club (VC, SLO), gemeente en politie.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen