Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Inside

Onder de noemer ‘Inside’ verzorgen verschillende BVO’s een intensief programma binnen de muren van Penitentiaire Inrichtingen (PI’s). Inside combineert de kracht van sport met gecertificeerde job-coaching, met als doel gedetineerden te helpen bij duurzame re-integratie in de maatschappij.

Doelgroep

Gedetineerden in Nederlands Penitentiaire Inrichtingen die een affiniteit hebben met voetbal(clubs). De gedetineerden moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deelname aan het project. Zo moeten ze goed gedrag vertonen, gemotiveerd zijn, een korte straf hebben of in de laatste fase van hun detentie zitten. Personen die veroordeeld zijn voor een zedendelict of geruchtmakende zaak zijn uitgesloten van deelname.

Doel

Met het project worden gedetineerden tijdens hun detentie gedurende acht tot tien weken getraind en opgeleid. Wanneer het traject van Inside succesvol is doorlopen, wordt de gedetineerde een kans geboden op een baan via het netwerk van de BVO.

Werkwijze

Tijdens het programma krijgen de gedetineerden workshops die in het teken staan van vraagstukken die van waarde zijn als zij vrijkomen. Denk bijvoorbeeld aan schuldhulpverlening, het opstellen van een CV of sociale participatie lessen. Daarnaast verzorgd een BVO-trainer voetbaltrainingen in de PI.

Een belangrijk onderdeel van succesvol re-integreren is het vinden van een (betaalde)baan. Een traject dat binnen de muren van de PI begint, waar een plan van aanpak gesmeed wordt. Via het netwerk van de BVO wordt per individu een match gezocht met een werkgever. Voor de één betekent dat iemand nog een opleiding moet volgen, terwijl het ook zo maar kan zijn dat een deelnemer direct aan het werk kan.

Onderdeel van het project is dat de gedetineerden de opleiding Leider Sportieve Recreatie gaan volgen. Deze internationaal erkende opleiding levert de deelnemers de nodige ervaring en een certificaat op. Daarmee kunnen ze actief zijn in het verenigingsleven van een sportclub. Ook voor het succesvol afronden van het project ontvangen de deelnemende gedetineerden een certificaat.

Tijdens alle activiteiten van Inside dragen de deelnemers kleding van de betrokken BVO.

Organisatie

Diverse BVO’s (zie hieronder) samen de Penitentiaire Inrichtingen. Het project is gebaseerd op ervaringen in Engeland. Verschillende clubs in de Premier League hebben maatschappelijke projecten waarbij wordt samengewerkt met gevangenissen. Vaak met veel succes.

Links

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen