Search
Close this search box.

Interventies

Intensieve jongerenaanpak Rotterdam

Rotterdamse jongeren die hun toekomstperspectief dreigen te verliezen, kunnen in aanmerking komen voor de Intensieve Jongerenaanpak. Binnen dit begeleidingstraject helpen zogeheten ‘intensief jongerencoaches’ de jongeren om hun leven weer op de rails te krijgen.

Doelgroep
De aanpak richt zich op jongeren tussen 12 en 27 jaar die problemen hebben op één of meer leefgebieden. De aanpak wordt onder meer ingezet bij jongeren met problemen op het gebied van GGZ-problematiek, justitiecontacten en overlastgevend gedrag.

Doel
Het doel van de aanpak is het voorkomen van antisociaal, ongewenst, overlastgevend of crimineel gedrag van jongeren. Door jongeren zelf keuzes te laten maken die goed voor henzelf zijn en waar de samenleving bij gebaat is, stimuleert de aanpak jongeren om weer grip op hun leven te krijgen.

Werkwijze
De Intensieve Jongerenaanpak is ontstaan vanuit de behoefte aan een interventie die aansluit bij de leefwereld, wensen en behoeften van zowel de risicojongeren als die van hun ouders en de samenleving. De aanpak bestaat uit de inzet van een intensieve, outreachende begeleiding door de coaches. Een traject duurt 30 weken, waarvan de derde fase – de daadwerkelijke begeleiding – het grootste deel in beslag neemt. 

De coaches hebben kennis van jeugd met problemen, opgroeiproblematiek en kennis van de ketens jeugdzorg, justitie en onderwijs. De coaches beschikken over actuele kennis van ontwikkelingen op het gebied van onder meer LVB- problematiek, veiligheid en straatwijsheid. Ook zijn ze thuis in het geven van trainingen op het gebied van krachtwerk, agressie-regulatie en groepsaanpak en hebben ze kennis van diverse begeleidingsmethodieken, zoals motiverende gespreksvoering.

Organisatie
De wijkteams werken in opdracht van de gemeente Rotterdam. De inzet van de intensief jongerencoaches in de wijkteams wordt uitgevoerd door Exodus, Futuro, Stichting JOZ, Mee, Enver en wmo radar. 

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen