Search
Close this search box.

Nieuws

Minder incidenten betaald voetbal

Het aantal heftige geweldsincidenten in het betaald voetbal is het afgelopen seizoen gedaald. De pakkans nam toe en er worden steeds meer zaken strafrechtelijk vervolgd. “De tussenstand is voorzichtig positief, maar de wedstrijd is nog niet gewonnen”, schrijft demissionair minister Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.

Het aantal incidenten verminderde van 893 in het seizoen 2021-2022 naar 725 incidenten in het seizoen 2022-2023. De minister beschouwt dat als een eerste positief effect van de getroffen maatregelen. De politie ziet een afname bij bijna alle soorten incidenten. Uitzondering is het aantal racistische en/of kwetsende uitingen.

Auditteam

Het Auditteam Voetbal en Veiligheid deed onderzoek naar het verloop en de kenmerken van de incidenten in seizoen 2022- 2023 ten opzichte van eerdere jaren. Hiervan verscheen onlangs het rapport Evaluatie incidenten seizoen 2022-2023. Het rapport vermeldt onder andere dat spelers zijn belaagd, vuurwerk op het veld werd gegooid en er ongeregeldheden tussen supporters in en om stadions hebben plaatsgevonden. Ook werden wedstrijden stilgelegd vanwege het gooien van voorwerpen op het veld, zeker nadat de KNVB de regels in april aanscherpte.

Racisme

Kwantitatief gezien blijkt vuurwerk een veelvoorkomend, maar niet het meest voorkomende incident. Daarnaast is het opvallend dat racisme en/of kwetsende uitingen als incidenttype het afgelopen jaar sterk is toegenomen. Bij dit type incident is een verdubbeling te zien. Een verklaring voor deze toename is mogelijk dat er een groeiende bewustwording is over en weerstand tegen deze problematiek vanuit de politie, de maatschappij, vanuit clubs en de KNVB. Door de groeiende aandacht en consequenties die eraan verbonden zijn, kan het type incident ook sneller (h)erkend en geregistreerd zijn (hogere meldingsbereidheid).

Digitale meldplicht

In november is een experiment met een digitale meldplicht voor veroordeelde relschoppers gestart in Rotterdam, Leeuwarden en Utrecht. Daarbij worden de betrouwbaarheid, veiligheid, bruikbaarheid en haalbaarheid van de Mini ID getest. Dit is een draagbaar kastje waarmee een meldplichtige zich middels een vingerafdruk kan melden. Aan de hand van de verificatie kan de betreffende persoon tevens aantonen dat het gebiedsverbod, gekoppeld aan de meldplicht, niet wordt overtreden. De eerste resultaten worden geëvalueerd om de vervolgstappen te kunnen bepalen. Naast de Mini ID wordt ook gekeken naar een aanvullend alternatief in de vorm van een app.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

SNEL ZOEKEN

Snel informatie zoeken met AI

Onze AI tool helpt je met het zoeken naar relevante informatie en artikelen op de website. Probeer onze tool nu uit via de knop rechtsonder in je scherm. 

Video afspelen