Search
Close this search box.

Interventies

Multidimensionele familietherapie

Multidimensionele familietherapie (MDFT) is een interventie voor jongeren met gedragsproblemen, zoals delinquentie, drugsgebruik, en emotionele of relationele problemen. MDFT is gebaseerd op het idee dat gedragsproblemen meestal worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals individuele kenmerken, gezinsdynamiek, peer-invloeden en sociaaleconomische omstandigheden.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit adolescenten tussen de 12 en 18 jaar oud met ernstige gedragsproblemen en/of verslavingsproblemen. MDFT richt zich op het betrekken en ondersteunen van het hele gezinssysteem tijdens de therapie.

Doel

Het doel is om de ontwikkeling van de adolescent te bevorderen, de gezinssituatie te verbeteren en problematische gedragspatronen te verminderen. Het programma is ontworpen om de adolescent en zijn/haar gezin te helpen hun leven positief te veranderen, de relatie met elkaar te verbeteren en strategieën aan te leren die hen in staat stellen om problemen te overwinnen en een succesvolle toekomst op te bouwen.

Werkwijze

MDFT omvat verschillende componenten. Allereerst is er individuele therapie met de jongere, waarin gewerkt wordt aan het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden, het vergroten van zelfbewustzijn en het aanleren van coping-strategieën. Daarnaast is er gezinstherapie, waarin de interactiepatronen binnen het gezin worden verkend en verbeterd. Ook worden gezinsleden betrokken bij het stellen van doelen en het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden.

Een andere belangrijke component van MDFT is de betrokkenheid van het sociale netwerk. De therapeuten werken samen met belangrijke mensen in het leven van de jongere, zoals vrienden, leerkrachten en buurtbewoners, om te zorgen voor ondersteuning en positieve invloeden.

De werkwijze van MDFT omvat verschillende stappen en benaderingen:

  • Assessment: Het MDFT-team voert een uitgebreide beoordeling uit om het probleemgedrag van de adolescent beter te begrijpen. Dit omvat het evalueren van de individuele geschiedenis, de gezinsdynamiek, het sociale netwerk en de schoolomgeving. Het doel is om de factoren te identificeren die hebben bijgedragen aan het ontstaan en in stand houden van het probleemgedrag.
  • Doelstellingen stellen: In deze fase worden er doelstellingen vastgesteld voor de behandeling. De doelen worden in overleg met de adolescent en het gezin bepaald en richten zich op het verminderen van probleemgedrag, het ontwikkelen van gezonde copingmechanismen en het verbeteren van de relaties binnen het gezin.
  • Individuele therapie: De adolescent krijgt individuele therapie, waarbij hij of zij werkt aan het ontwikkelen van zelfinzicht, het leren identificeren en beheersen van triggers voor probleemgedrag en het ontwikkelen van vaardigheden voor probleemoplossing.
  • Gezinstherapie: Het MDFT-team voert sessies uit met het hele gezin, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de communicatie, het opbouwen van vertrouwen en het verminderen van conflict. Het doel is om een gezinsomgeving te creëren waarin positieve relaties en regels worden versterkt.
  • Netwerktherapie: MDFT erkent het belang van het sociale netwerk van de adolescent en het gezin. Er wordt gewerkt aan het betrekken van belangrijke personen uit het netwerk, zoals vrienden, familie en schoolpersoneel, om steun te bieden en een positieve omgeving te creëren buiten de therapie.
  • Implementatie in het dagelijks leven: MDFT streeft ernaar om de geleerde vaardigheden en copingmechanismen te integreren in het dagelijks leven van de adolescent en het gezin. Dit omvat het toepassen van strategieën om probleemsituaties effectiever aan te pakken en het veranderen van omgevingsfactoren die het probleemgedrag beïnvloeden.

Het proces van MDFT is meestal intensief en langdurig, waarbij het MDFT-team nauw samenwerkt met de adolescent en het gezin om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Organisatie

MDF is ontwikkeld door het Multidimensional Family Therapy Institute (MDFTI). MDFTI is een non-profitorganisatie gevestigd in Miami, Florida, en heeft als doel de praktijk, training en onderzoek van MDFT te bevorderen. Ze bieden trainingsprogramma’s en licenties aan professionals die MDFT willen implementeren en gebruiken. In Nederland is de implementatie in handen van de Stichting Jeugdinterventies.

Links

Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Jeugdinterventies.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen