Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Niemand buitenspel

Niemand Buitenspel is een project van NAC Breda voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het project is opgebouwd als een voetbalwedstrijd; van een warming-up en de twee wedstrijdhelften tot en met de nabeschouwing.

Doelgroep

Jongeren of (jong) volwassenen met een bijstandsuitkering, beperking, of zonder startkwalificaties, die moeilijk aan een baan kunnen komen.

Doel

Het uiteindelijke doel van het project is een baan voor de deelnemers. Wie kan werken, hoort volgens ‘Niemand Buitenspel’ niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Het project biedt deelnemers de mogelijkheid om werkervaring op te doen in de speciale omgeving van het Rat Verlegh Stadion van NAC Breda.

Werkwijze

Tijdens het traject worden voornamelijk schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in en rond het Rat Verlegh Stadion. Daarnaast worden er sportactiviteiten, workshops en cursussen aangeboden om basisvaardigheden te ontwikkelen die nuttig zijn voor alle werknemers.

NAC Breda heeft een werkcoach aangesteld die verantwoordelijk is voor de begeleiding, instructie en beoordeling van de deelnemers. Deze coach geeft ook feedback aan verwijzende instanties en opleidingsinstellingen. Het doel is om via een werkgeversplatform de deelnemers na afronding van het traject naar een betaalde baan te begeleiden.

Niemand Buitenspel is opgebouwd als een voetbalwedstrijd:

Warming-up

Op basis van het functieprofiel kunnen kandidaten hun interesse kenbaar maken bij de gemeentes/werkpleinen of via hulp- en zorginstellingen, dan wel via onderwijsinstellingen.

Als een kandidaat interesse heeft, zal er een intakegesprek worden gehouden om te beoordelen of er een klik is tussen de kandidaat en betrokkenen. Als dit het geval is, zal de kandidaat de afsprakenlijst ondertekenen en vervolgens deelnemen aan het project.

Eerste helft

Na het intakegesprek begint de kandidaat bij NAC Breda voor een periode van ongeveer drie maanden, die eventueel verlengd kan worden tot maximaal zes maanden. Gedurende de eerste helft van deze periode zal de kandidaat de faciliteitenafdeling ondersteunen, waarbij hij of zij minimaal drie dagen per week aan de slag gaat.

Daarnaast worden er workshops en cursussen georganiseerd en vinden er beoordelingsgesprekken plaats, waarbij gekeken wordt naar de interesses van de kandidaat. Dit biedt de mogelijkheid om alvast te kijken naar een eventuele vervolgstap binnen het netwerk. De workshops en cursussen zullen onderwerpen behandelen als sollicitatiegesprekken, CV’s, houding, persoonlijke verzorging en VCA-certificering.

Tweede helft

Gedurende het tweede deel van het project zal de kandidaat de mogelijkheid krijgen om minimaal één keer stage te lopen bij een bedrijf dat verbonden is aan ons netwerk. Tijdens deze snuffelstage kan de kandidaat waardevolle ervaring opdoen bij een potentiële werkgever of bij een vervolgopleiding die aansluit op zijn/haar vakgebied. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de kandidaat gedurende meerdere dagen extra ondersteuning biedt op de facilitaire afdeling. Uiteindelijk zal er in het tweede deel van het traject een beslissing worden genomen over de volgende stap voor de kandidaat.

Nabeschouwing

Het reguliere traject eindigt met de nabeschouwing, waarbij de kandidaat overgaat naar betaald werk of een vervolgopleiding. De projectcoördinator begeleidt de kandidaat bij het vinden van een werkgever of vervolgopleiding. Gedurende de nabeschouwing houdt de projectcoördinator contact met de werkgever of opleiding om te controleren of de kandidaat succesvol presteert. Daarnaast wordt de kandidaat ook uitgenodigd voor een evaluatiegesprek en een eindgesprek tijdens de nazorgfase van het project.

Organisatie

NAC Breda

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen