Zoek
Sluit dit zoekvak.

Politie

Persoonsgerichte aanpak voetbal

Achter misdragingen in het stadion, schuilt negen van de tien keer veel meer problematiek. De persoonsgerichte aanpak Voetbal (PGA Voetbal) brengt de juiste partijen rond een misdragende supporter bijeen, om samen tot een maximale aanpak te komen.

Doelgroep

Supporters die over de schreef zijn gegaan. Vaak worden zij in de volgende categorieën ingedeeld: groen – eenmalige correctie, oranje – risico op terugkerende verstoringen en rood – aanpakken permanent verstorend. Zo’n indeling kan helpen bij het vaststellen van een individueel traject. 

Doel

Misdragingen in en rond het voetbalstadion tegengaan, door voor plegers een individueel traject op maat uit te stippelen. Dat kan zowel door middel van preventieve als repressieve maatregelen.

Werkwijze 

Bij een PGA hoort een convenant waarin de gegevensuitwisseling is geregeld. De inhoud kan uitgebreid zijn: van de analyse van de doelgroep tot informatie- en dossieropbouw. Maar ook de mogelijkheden om camerabeelden uit te kijken en de inrichting van het casusoverleg waarin incidenten en personen worden besproken, kunnen in het convenant worden opgenomen.

Het casusoverleg is de plek waar de PGA in de praktijk wordt gebracht. Hier bespreken gemeente (OOV), Openbaar Ministerie, politie en de betreffende BVO de wedstrijden met incidenten. Aan bod komen onder meer incidenten, verdachte personen en ingediend verweer. Op individueel niveau kan dan worden bekeken welke strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke stappen nodig zijn voor de meest effectieve aanpak. Ook de inzet van eventuele alternatieve trajecten kan worden meegenomen.

Door privacywetgeving zijn de mogelijkheden bij het opvragen van gegevens om een PGA in te richten vanuit een voetbal casusoverleg niet onbeperkt. Het toevoegen van zorginformatie (denk aan werk-/inkomen, scholing, gezondheidsinformatie, lagere intelligentie en verslavingsproblematiek) aan de veiligheidsinformatie is wettelijk niet mogelijk vanwege de huidige privacywetgeving. 

Wanneer het vermoeden bestaat dat zorg een belangrijke rol kan spelen in een casus, dan kan bijvoorbeeld door de politie een ‘zorgmelding’ worden gedaan. Zorgpartners kunnen dan bekijken of zij een persoon verder kunnen helpen.

Organisatie

BVO, gemeente, Openbaar Ministerie en politie.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen