Nieuws

Presentatie nieuw plan bestrijding racisme en discriminatie in het voetbal

De Rijksoverheid, de KNVB en hun samenwerkingspartners hebben vandaag het vervolg voor hun gezamenlijke plan om racisme en discriminatie in het voetbal te bestrijden gepresenteerd: Ons Voetbal Is Van Iedereen (OVIVI).

De lancering vond plaats tijdens een congres over dit onderwerp, waarop betrokkenen en sprekers uit binnen- en buitenland, uit het betaald voetbal en amateurvoetbal, hun kennis deelden.

Actielijnen

OVIVI ging in 2020 al van start. Sindsdien zijn er veel nieuwe stappen gezet en bestaande maatregelen aangescherpt. De aanpak van racisme en discriminatie vraagt om een lange adem en daarom krijgt OVIVI een vervolg tot en met in elk geval 2025. Dit nieuwe plan telt in totaal 22 onderdelen verdeeld over vier elkaar versterkende actielijnen:

  1. Voorkomen
  2. Signaleren
  3. Sanctioneren
  4. Samen aan slag

Brede aanpak

Racisme en discriminatie zijn brede maatschappelijke problemen en daarom is gekozen is voor een brede aanpak. OVIVI is een initiatief van de KNVB en de Rijksoverheid: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor OVIVI wordt er samengewerkt met onder meer de Eredivisie (ECV), Coöperatie Eerste Divisie (CED), spelers, supporters, clubbestuurders, trainers, scheidsrechters, de politie, Openbaar Ministerie, gemeenten, Anne Frank Stichting, John Blankenstein Foundation, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, RADAR en Halt.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen