Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuws

Raciale stereotypering, racisme en inclusie in voetbal

Hoogleraar Jacco van Sterkenburg aanvaardt vandaag zijn bijzondere leerstoel ‘Race, Inclusion and Communication, specifically in relation to Football and Media’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De leerstoel is tot stand gekomen uit een unieke samenwerking tussen Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en drie voetbalorganisaties: anti-discriminatieorganisatie Fare, voetballersvakbond FIFPRO en de Europese voetbalbond UEFA. Het doel van deze samenwerking is het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van racisme en inclusie in voetbal en media, maar zelfs in de bredere voetbalindustrie.

Racisme in voetbal op televisie

Tijdens zijn oratie behandelt Van Sterkenburg de expliciete, maar vooral impliciete en institutionele vormen van racisme in het voetbal. Zo maken voetbalcommentatoren en het media-publiek nog vrij vaak gebruik van traditionele raciaal-etnische stereotyperingen. Bij zwarte voetballers wordt bijvoorbeeld de nadruk gelegd op hun fysieke kwaliteiten, terwijl witte spelers geroemd worden om hun tactisch inzicht of leiderschapskwaliteiten.

Machtsposities

Verder behandelt Van Sterkenburg het gebrek aan raciaal-etnische diversiteit en genderdiversiteit onder mensen op machtsposities binnen de voetbalindustrie, bijvoorbeeld bestuurders en coaches. Hij bespreekt bijvoorbeeld mechanismen die hierbij een rol spelen en waarom veel voetbalbesturen vooral witte, mannelijke bolwerken blijven. Ook geeft hij weer hoe leiders in voetbal in Europa nu eigenlijk zelf aankijken tegen racisme.

Toekomstige onderzoeksagenda

Daarbij komt hij direct bij een van de punten op zijn toekomstige onderzoeksagenda uit: zelfreflectie. Van Sterkenburg zoekt naar nieuwe manieren om zelfreflectie te verhogen bij sportjournalisten en hooggeplaatste mensen uit het Europese profvoetbal.

Een ander onderwerp binnen zijn toekomstige onderzoeksplannen is voetbalgames en de ervaring van voetballers zelf. Hoe ervaren mannen en vrouwen van kleur in het professionele voetbal en het amateurvoetbal racisme en discriminatie?

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

tegen discriminatie

SNEL ZOEKEN

Snel informatie zoeken met AI

Onze AI tool helpt je met het zoeken naar relevante informatie en artikelen op de website. Probeer onze tool nu uit via de knop rechtsonder in je scherm. 

Video afspelen