Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Rugdekking

Rugdekking is een leerwerktraject dat jongeren begeleidt naar een baan in de beveiliging. Deelnemers lopen stage bij een BVO en krijgen een sportprogramma en workshops in en rond het stadion aangeboden.

Doelgroep
Jongeren tussen de 16 en 28 jaar zonder werk, opleiding en/of startkwalificatie.

Doel
Deelnemers weghalen bij de negatieve invloeden op straat en ze (uiteindelijk) begeleiden naar een baan in de veiligheidssector. De jongeren behalen hiervoor de certificaten en doen werknemerservaring op die ze kunnen gebruiken bij hun toekomstige baan.

Werkwijze
Deelnemers gaan in kleine groepen van maximaal 15 personen een traject van circa twaalf weken aan bij een profvoetbalclub uit hun eigen omgeving. Dat traject, van 3 à 4 dagdelen per week, bestaat uit een combinatie van gedragsinterventie, opleiding en stage.

De kern bestaat uit de opleiding tot UEFA Sportsteward, aangevuld met de certificaten Verkeersregelaar en Bedrijfshulpverlening. Tijdens (thuis)wedstrijden van de BVO lopen de deelnemers stage als steward, verkeersregelaar of gastheer/vrouw. Tot slot volgen de deelnemers ook nog een sportprogramma en een aantal workshops, gericht op de houding en het gedrag (als beveiliger). Omdat het belangrijk is dat deelnemers zich écht onderdeel van de club voelen, vinden lessen, sportactiviteiten en stages zoveel mogelijk plaats in en rond het stadion van de voetbalclub.

Wie het traject met succes afrondt, kan vaak tegen een vergoeding aan de slag als steward of verkeersregelaar bij de BVO. Indien mogelijk worden kandidaten gekoppeld aan een beveiligingsbedrijf of worden ze begeleid naar ander werk en/of regulier onderwijs.

De interventie wordt aangeboden door Sparta Rotterdam, NAC Breda, FC Eindhoven en FC Dordrecht.

Organisatie
Stichting ‘Schouders Eronder’ verzorgt de werving, projectcoördinatie en een deel van de coaching en gedragsinterventie van de deelnemers. De BVO verzorgt de opleiding en stage tot UEFA Sportsteward en verkeersregelaar.

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen