Search
Close this search box.

Interventies

Stop-gesprek door burgemeester

Een burgemeester kan een stop-gesprek inzetten om persoon of groep aan te spreken op bepaald gedrag dat als ongewenst of problematisch wordt beschouwd. Een stop-gesprek is bedoeld als een preventieve maatregel, met als doel het bevorderen van respectvol gedrag en het voorkomen van verdere escalatie.

Doelgroep

Voetbalsupporters die over de scheef (dreigen te) gaan tijdens wedstrijden. Ouders of verzorgers van jongeren kunnen ook worden betrokken bij stop-gesprekken, vooral als de burgemeester de ondersteuning van ouders wil vergroten bij het aanpakken van problematisch gedrag van hun kinderen.

Doel

Het doel van een stop-gesprek is om een ​​verandering in gedrag te bewerkstelligen en eventuele verdere escalatie van de situatie te voorkomen. Daarnaast kan een stop-gesprek helpen om supporters aan te moedigen om positieve veranderingen te maken.

Werkwijze

Voor de inzet van een stop-gesprek kunnen de volgende stappen worden genomen:

  • Identificatie van potentiële daders: De politie, clubvertegenwoordigers of veiligheidsfunctionarissen identificeren personen die betrokken zijn geweest bij voetbalvandalisme of andere negatieve gedragingen in en rondom het stadion.
  • Uitnodiging voor een gesprek: De betrokken personen worden uitgenodigd voor een stop-gesprek. Dit kan schriftelijk gebeuren, waarbij ze worden gevraagd om op een specifieke datum en tijd naar een overeengekomen locatie te komen.
  • Opzetten van het gesprek: Het gesprek wordt georganiseerd door een team bestaande uit politieagenten, clubvertegenwoordigers, maatschappelijk werkers en mogelijk andere betrokkenen, zoals supportersverenigingen. Het is belangrijk dat het gesprek plaatsvindt in een neutrale omgeving waar alle partijen zich comfortabel voelen en waar vertrouwelijkheid kan worden gewaarborgd.
  • Presentatie van bewijsmateriaal en impact: Tijdens het gesprek worden bewijsmateriaal en impactinformatie gepresenteerd. Dit kan onder andere bestaan uit foto’s, videobeelden of getuigenverklaringen van de schadelijke gevolgen van het vandalisme, zoals vernielde eigendommen, gewonde personen of verstoorde wedstrijden.
  • Dialoog en reflectie: Het team faciliteert een open dialoog met de betrokken personen. Hierbij worden vragen gesteld om te begrijpen waarom ze betrokken waren bij het vandalisme en welke factoren hebben bijgedragen aan hun gedrag. Het doel van deze stap is om reflectie en bewustwording te creëren bij de daders.
  • Gevolgen en mogelijkheden voor verandering: Het team bespreekt de mogelijke gevolgen van het voortzetten van het gedrag, zoals juridische repercussies, stadionverboden, boetes en negatieve reputatie voor henzelf en hun club. Tegelijkertijd worden ook mogelijkheden voor verandering en positieve bijdragen aan de voetbalgemeenschap besproken, zoals vrijwilligerswerk, deelname aan supportersinitiatieven of educatieve programma’s.
  • Ondersteuning en nazorg: Het team biedt begeleiding en ondersteuning aan de betrokken personen om hen te helpen bij het maken van positieve veranderingen. Dit kan onder andere bestaan uit doorverwijzing naar maatschappelijk werk, counseling of andere relevante hulpbronnen.

Organisatie

Gemeente, in casu de burgemeester

Links

Kijk voor meer informatie op de website van de VNG en de website van het Nederlands Genootschap van Burgemeestrs.   

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen