Zoek
Sluit dit zoekvak.

Voetbalclub en/of KNVB

Supporter Liaison Officer

Een Supporter Liaison Officer (SLO) is een door de club aangestelde medewerker die het supportersbeleid mede vormgeeft en uitvoert. Hij dient primair de belangen van de fans, maar zorgt er ook voor dat supporters, club en andere belanghebbenden met elkaar in contact blijven en elkaars standpunten begrijpen. 

 

Doelgroep

Supporters. Een SLO die weet wat er bij de achterban leeft, is onmisbaar bij het toegankelijker, gastvrijer en veiliger maken van het voetbal. Om zich in de emoties van de achterban te kunnen inleven, heeft de SLO doorgaans een verleden binnen de supporters(groeperingen) van zijn club.

 

Doel

Het verkleinen van de afstand tussen supporters en de club. SLO’s zijn de schakel tussen directie en supporters. Ze proberen het supportersbelang binnen de club in het oog te houden en zo breed mogelijk te verwoorden.

 

Werkwijze 

De exacte invulling van de functie is niet overal gelijk. De grootte en de aard van de betreffende club bepalen de omvang van het takenpakket van de SLO. Het primaire doel is overal hetzelfde: de SLO is spreekbuis namens de club richting supporters en andersom. 

 

De medewerker is bij thuis- en uitwedstrijden herkenbaar als SLO en is het aanspreekpunt voor supporters bij vragen, klachten of gewoon een praatje. Bij thuiswedstrijden zorgt hij voor een gastvrije ontvangst van de uitsupporters en onderhoudt contact met hen. Tijdens uitwedstrijden legt hij contact met medewerkers van de thuisclub, waaronder zijn collega-SLO.

 

Op regelmatige basis houdt de SLO-gespreksavonden met supporters en directie, organiseert hij evenementen voor de achterban, zet hij zich in voor een gastvrij en toegankelijk stadionbezoek en is hij het eerste aanspreekpunt voor sfeeracties. De SLO is ook aanwezig bij maatschappelijke projecten waar (potentiële) supporters aan deelnemen. Door een innige band op te bouwen, stimuleert hij goed gedrag en signaleert hij tijdig eventuele escalaties. 

 

Hoewel de SLO hetzelfde doel heeft als de veiligheidscoördinator van de club, is de verantwoordelijkheid verschillend. De SLO zal tijdens situaties van onrust uiteraard de-escalerend optreden. Maar de SLO zal daarbij wel moeten waken om de vertrouwensband niet te schaden en zijn eigen positie niet te ondermijnen.

 

Organisatie
Veel clubs hebben één of zelfs meer SLO’s in dienst, maar er zijn ook nog enkele clubs die geen of alleen op papier een SLO aangesteld hebben.

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen