Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

TACt

De Training Agressie Controle (TACt) is een individuele gedragsinterventie voor jongeren. Door de training leert de jongere hoe hij het beste om kan gaan met boosheid en andere gevoelens.

Doelgroep

De TACt kan binnen een gedwongen kader als leerstraf worden aangeboden door de officier van justitie of opgelegd door de rechter. De training is speciaal bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die antisociaal en agressief gedrag vertonen en te maken hebben met beperkte vaardigheden. Denk aan een gebrek aan sociale, interpersoonlijke en cognitieve vaardigheden en een beperkte impulscontrole.

Er zijn twee varianten: TACt Regulier en TACt Plus. De TACt is specifiek ontwikkeld voor jongeren met een IQ van 85 of hoger, terwijl de TACt Plus bedoeld is voor jongeren met een IQ tussen 50 en 85.

Doel

De leerstraf TACt is een training waarbij de jongere leert hoe hij het beste met boosheid en andere gevoelens om kan gaan. De jongere leert risicovolle situaties te herkennen en leert vaardigheden om hiermee om te gaan. De jongere kan ook leren hoe hij kan voorkomen dat andere mensen boos op hem worden, of hoe hij in moeilijke situaties rustig kan blijven.

Werkwijze

De training bestaat uit drie verschillende onderdelen:

Starten: Tijdens het kennismakingsgesprek geeft de deelnemer een introductie aan de trainer over wie hij is en wat hij doet. Er wordt ook besproken waarom hij TACt als straf heeft gekregen. De deelnemer deelt wat hij heeft gedaan en wat hij daarvan vindt. Naast de deelnemer zijn ook zijn/haar ouders, eventuele hulpverleners en de coördinator taakstraffen aanwezig bij dit gesprek.

Trainen: In de trainingen leert de deelnemer strategieën om beter om te gaan met moeilijke situaties. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het beheersen van boosheid en morele redenering.

Sociale vaardigheden: Tijdens deze module leert de deelnemer effectiever communiceren met anderen. Hij leert zijn eigen wensen duidelijk te maken en te luisteren naar de wensen van anderen. Door goede communicatie kan de deelnemer problemen voorkomen of oplossen, zonder gebruik te maken van agressie.

Boosheidscontrole: Tijdens deze module analyseert de deelnemer eerst de oorzaken van zijn boosheid. Hij leert hoe hij minder snel boos kan worden en hoe hij kan voorkomen dat anderen boos op hem worden. Daarnaast leert hij alternatieve reacties te gebruiken.

Moreel redeneren: Soms is het moeilijk om het juiste te doen. Wat doet de deelnemer bijvoorbeeld als een goede vriend hem vraagt om iets te stelen uit een winkel? Tijdens deze module wordt besproken wat de beste handelswijze is.

Afronden: Aan het einde van de training vindt er een eindgesprek plaats. Hierin wordt besproken wat de deelnemer heeft geleerd en of de gestelde doelen zijn bereikt. De deelnemer deelt wat hij heeft geleerd en wat hij kan doen om te voorkomen dat hij in aanraking komt met politie en justitie. Naast de deelnemer zijn ook de ouders, eventuele hulpverleners en coördinator taakstraffen aanwezig bij dit eindgesprek. Als de deelnemer de training succesvol heeft afgerond, ontvangt hij een certificaat.

De jongere heeft 20 tot 23 keer een trainingsbijeenkomst. De trainingen zijn twee keer per week. Na elke training krijgt de jongere huiswerk. De ouders zijn in ieder geval aanwezig bij het eerste gesprek, bij het eindgesprek en bij een gesprek ongeveer op de helft van de training. Bij de plus-training is er een extra bijeenkomst voor de ouders.

Organisatie

TACt is in 2010 op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) door PI Research ontwikkeld op basis van de ervaringen met een groepstraining voor agressiecontrole.

TACt Plus is een verdere bewerking van TACt Regulier om de interventie geschikt te maken voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Links

Kijk voor meer informatie op de website van de Raad voor de Kinderbescherming.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen