Nieuws

Toename voetbalgeweld door te weinig investeringen

Voetbalclubs hebben te weinig geïnvesteerd in veiligheidsbeleid. Daardoor is het geweld in en rond voetbalstadions de afgelopen jaren toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek dat bureau Beke in opdracht van de Nationale Politie deed naar modern voetbalgeweld.

De auteurs van ‘Van voetbalrellen leren’ stellen dat voetbalclubs meer streefden naar gastheerschap, doordat er voor de coronaperiode jarenlang weinig sprake was van voetbalgeweld in en rond stadions. Dat leidde tot “een zekere veronachtzaming van het veiligheidsbeleid.” En “de veronachtzaming is versterkt doordat tijdens de coronacrisis veel BVO’s in financiële problemen zijn geraakt.”

Extremer

Er is gesproken met 51 politie-experts. Er komt een beeld naar voren dat het gewelddadige gedrag tijdens confrontaties heviger en extremer is dan in het verleden. “Het hedendaagse voetbalgeweld heeft verschillende kenmerken die – zeker bij elkaar opgeteld – een grote belasting zijn voor de veiligheidsorganisaties en in het bijzonder voor de politie”, zo wordt gesteld.

De onderzoekers signaleren dat er sprake is van ‘nieuwe aanwas’: relatief jonge mensen, de meesten niet ouder dan 25 jaar. “Deze jonge mensen praten niet met politiefunctionarissen en veiligheidscoördinatoren, “ook niet wanneer ze worden aangehouden en verhoord.” Volgens sommige ondervraagden is er ook verwevenheid tussen voetbalsupporters en de georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit en zou er sprake zijn van invloed op clubs en clubbestuurders.

Aanbevelingen

In het rapport staan ook aanbevelingen. Het principe ‘gastvrij toegankelijk voetbal’, moet plaatsmaken voor “veilig voetbal, met een verantwoorde claim op de politie-inzet”. Concreet zou onder meer gedacht kunnen worden aan wijkagenten in het stadion die lokale probleemjeugd herkennen en aan investeren in kwaliteit en kwantiteit van stewards. Ook zou er een systeem moeten komen waarbij een Seizoen Club Card (SCC) wordt gekoppeld aan een ID-kaart en een registratieplicht voor mensen die meereizen met supportersbussen naar uitwedstrijden.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen