Search
Close this search box.

Interventies

Topzorg

Topzorg is een behandelprogramma voor jongeren van 17 tot en met 24 jaar met een hoog risico op delictgedrag. Het gaat daarbij om vermogens- en/of geweldsdelicten, eventueel in combinatie met andere typen delicten.

Doelgroep
Topzorg is een behandeling voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie (minimaal twee keer in de afgelopen vijf jaar). Bij de Topzorg-doelgroep is sprake van een zorgelijke ontwikkeling op verschillende op elkaar inwerkende risicodomeinen. Deelnemers hebben in het verleden vaak al veel hulpverlening gehad.

Doel

Het doel van Topzorg is om ervoor te zorgen dat de deelnemer na de behandeling geen delicten meer pleegt. Hij of zij krijgt hiervoor begeleiding en leert de vaardigheden die nodig zijn om dit te bereiken.

Werkwijze
Topzorg is een intensieve behandeling. De jongeren hebben meerdere keren per week (minimaal 2 uur) contact met een behandelaar. De behandelaar komt ook thuis, op het werk of op school. Verder kunnen mensen die belangrijk zijn voor de jongere, bij de behandeling worden betrokken.

De behandelaar gaat samen met de jongere na wat er nodig is om de problemen en het delictgedrag te verminderen. Hiervoor worden behandeldoelen opgesteld. De behandeling en het behandelplan worden zo ingericht dat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de deelnemer. 

Deelnemers leren verstandige keuzes maken en eerst na te denken voordat ze iets doen. Ook wordt er gekeken welke zaken de jongere kunnen beschermen tegen het plegen van delicten. Denk aan een goede woonplek, werk of opleiding, vrijetijdsbesteding en een sociaal netwerk. 

Gemiddeld duurt Topzorg 7 tot 15 maanden. De behandeling begint intensief, met veel contact met de behandelaar. Later in de behandeling zijn er vaak minder afspraken nodig of duren de afspraken minder lang.

Organisatie 

De Waag

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen