Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Training Sport en Gedrag II

De training Sport en Gedrag II is ontwikkeld door Halt voor voetballers die een buitensporige overtreding hebben gemaakt. Een ‘buitensporige overtreding’ is lichamelijk of mondeling geweld tegen eigen teamleden, tegenspelers, scheidsrechters, trainers of omstanders. 

Doelgroep
Spelers tot 23 jaar die door een buitensporige overtreding geschorst zijn voor een periode van enkele maanden tot drie jaar. Het gaat om spelers die geweld hebben gepleegd (kopstoot, elleboogstoot of kniestoot) of iemand hebben bedreigd, grof beledigd of gediscrimineerd.

Doel
Het doel van de training is om sportief gedrag bij jongeren te vergroten. Deelnemers worden bewust gemaakt van hun gedrag en de gevolgen voor medespelers, tegenstanders en het publiek. Daarnaast leren ze wat er nodig is om sportief te sporten en wat ze moeten doen om emoties en verkeerd gedrag onder controle te houden. 

Werkwijze
Tijdens de eerste bijeenkomst maakt een Halt-medewerker afspraken met de deelnemer en zijn of haar ouders over de rest van de training. Die kan bestaan uit het maken van een profiel, excuses aanbieden aan het slachtoffer en een boosheidscontroletraining volgen. Ook moet een deelnemer vaak een werkopdracht uitvoeren bij de vereniging. Zoals junioren trainen op sportiviteit of wedstrijden fluiten. Tot slot wordt het traject besproken bij Halt en stelt de deelnemer een gedragscode voor zichzelf op. 

De duur van training Sport en Gedrag II varieert van 20 tot 44 uur (afhankelijk van de ernst van de overtreding). Bij het goed afronden van de training wordt maximaal de helft van de straf omgezet in een voorwaardelijke straf.  Deelnemers die zich niet aan de afspraken houden of de training negatief afronden, krijgen de volledige schorsing.

Er is ook een variant voor spelers die zich schuldig hebben gemaakt aan een minder zware overtreding. Deze training (Sport en Gedrag I) is bedoeld voor spelers met een schorsing van vijf tot tien wedstrijden.

Organisatie
Halt

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen