Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

U4U

U4U is een uniek platform waarmee FC Utrecht op een professionele, gelijkwaardige en laagdrempelige manier re-integratie- en resocialisatietrajecten aanbiedt. Het platform is opgericht om mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt een helpende hand te bieden.

Doelgroep

Het individuele traject is bedoeld voor mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt en/of de maatschappij. Daarbij valt te denken aan statushouders, ex-gedetineerden, uitkeringsgerechtigden, WIA/WAJONG en PRO/VSO jongeren.

Doel

Doel van het traject is om de deelnemer duurzaam te laten uitstromen naar een betaalde baan, bijvoorbeeld door een contract van zeven maanden of langer waarbij de deelnemer geen aanspraak op een uitkering meer hoeft te maken. U4U biedt daarbij een lange nazorg. Dit gebeurt door middel van het verstrekken van een seizoenkaart voor één of meerdere seizoenen. Hiermee kunnen structurele contactmomenten worden gewaarborgd.

Werkwijze

Het individuele traject bestaat uit vier fases. Voorafgaand wordt de startsituatie bekeken en worden doelen gesteld, die samenkomen in een U4U-plan. De tweede fase staat in het teken van het oriënteren en het werken buiten FC Utrecht. In de vierde en laatste fase vindt de nazorg plaats en is er zo nodig een ‘sociaal vangnet.’ Tijdens alle fases van het traject komen sport en bewegen naar voren. Gedurende dit gehele traject heeft de deelnemer een eigen sociaal werkbegeleider.

Via een plan op maat wordt aan verschillende competenties gewerkt door middel van diverse trajecten, waaronder dagbesteding, werkFIT trajecten, maar ook snuffel-werk/stageplekken bij aangesloten partners behoren tot de mogelijkheden. Hierbij treedt FC Utrecht als ‘spelersmakelaar’ op met als doel dat de ‘speler’ (de deelnemer) een transfer maakt richting de arbeidsmarkt.

U4U kijkt naar het talent van de deelnemer en de ontwikkeling hiervan. Hiermee wordt de deelnemer ‘gezien’ en dat bouwt vertrouwen op. Verder wordt het netwerk van FC Utrecht ingezet om een duurzame uitstroom te realiseren. Hiermee wordt een sociaal vangnet gecreëerd binnen U4U; tijdens het traject, maar zeker ook daarna.

Organisatie

FC Utrecht

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen