Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuws

Veel begrip voor ingrijpen Amsterdam na antisemitische spreekkoren

Het kordate optreden van de gemeente Amsterdam tegen AZ-supporters die anti-semitische leuzen zongen, kan op veel bijval rekenen. Afgelopen zaterdag pakte de politie 154 supporters op wegens groepsbelediging.

In de metro naar de Johan Cruijff Arena zongen de AZ-fans antisemitische liederen. Ondanks meerdere waarschuwingen, stopten ze niet. De metro werd daarop stilgezet en de mensen die zongen, moesten mee naar het bureau. Ze werden verdacht van groepsbelediging. Van iedereen is de identiteit inmiddels vastgesteld. Elf personen zaten langer vast omdat zij tevens worden verdacht van vernieling.

Volgens de gemeente Amsterdam is het signaal naar supporters die zich misdragen duidelijk. “We treden harder op,” zegt een woordvoerder van de gemeente in Het Parool. In het stadion is dat in eerste instantie aan de KNVB en de clubs. Als het daarbuiten gebeurt en we kunnen ertegen optreden, dan doen we dat.”

KNVB

De KNVB juicht die opstelling toe. “Als je binnen het stadion iets niet mag roepen, mag dat daarbuiten ook niet, en vice versa. Wij willen naar het Engelse model toe, waarbij daders sneller strafrechtelijk worden vervolgd. Dat heeft daar een goede afschrikkende werking,” aldus woordvoerder Jaap Paulsen. Hij wijst erop dat er binnen het stadion wordt geëxperimenteerd met een aantal camera’s met richtmicrofoons, waarmee daders beter kunnen worden opgespoord en vervolgd. “De bewijslast is bij spreekkoren vaak lastig. Wanneer iemand een blikje gooit, heb je aan bewegend beeld genoeg, maar bij spreekkoren moet je ook horen wie wat zingt. Daar werken we nu hard aan.”

Politievakbond

De hardere koers kan ook op instemming rekenen van politievakbond ACP. “Terecht dat ze worden aangepakt”, reageert Maarten Brink van de bond op Ad.nl. Hij noemt het kwalijk dat deze mensen geen benul lijken te hebben wat zo’n massale arrestatie betekent voor de politie. “Deze verdachten moeten allemaal worden gehoord en worden voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Dat kost allemaal capaciteit die niet elders kan worden ingezet.” Daarmee wil hij niet wil suggereren dat de politie niet moet ingrijpen. “Mensen moeten vooral snappen dat ze zich moeten gedragen. Dit is een goed signaal en hopelijk draagt dit bij aan het terugdringen van spreekkoren.”

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding

Op Nu.nl noemt Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, het politieoptreden ‘een belangrijk signaal’. Hij vindt dat de samenleving te onverschillig is voor Jodenhaat. Hij waarschuwt dat het gedrag van de voetbalfans kan doordringen op scholen en op de werkvloer. Volgens hem zie je steeds vaker dat mensen het woord ‘Jood’ als scheldwoord gebruiken. De regeringscommissaris wijst op onderzoek van de Anne Frank Stichting, dat die stellingen onderbouwt. Daarom is het volgens hem hard nodig om in te grijpen tegen antisemitisme. Niet alleen in voetbalstadions maar ook op de amateurvelden. “Het gedogen moet stoppen. Dit is geen tolerantie. Het is onverschilligheid.”

AZ

AZ liet in een schriftelijke verklaring weten opruiend gedrag en discriminatie, in welke vorm dan ook, ten strengste af te keuren. De club neemt nadrukkelijk afstand van degenen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt AZ is verder in afwachting van het onderzoek dat door het OM is gestart en zal logischerwijs alle medewerking verlenen die daarbij gevraagd wordt.

Ook de supportersvereniging van AZ vindt het goed dat wordt opgetreden tegen dit gedrag.  “Je gaat naar het voetbal om de ploeg aan te moedigen. Het is belachelijk als dan dit soort liederen worden gezongen”, zegt Remco Strik van de supportersvereniging.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

politie porto

SNEL ZOEKEN

Snel informatie zoeken met AI

Onze AI tool helpt je met het zoeken naar relevante informatie en artikelen op de website. Probeer onze tool nu uit via de knop rechtsonder in je scherm. 

Video afspelen