Search
Close this search box.

Interventies

Vitesse Werkt!

‘Vitesse Werkt!’ is een re-integratieprogramma voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemers aan het programma worden middels een halfjarig voetbaltraject klaargestoomd voor een betaalde baan of studie.

Doelgroep
Inwoners van de gemeente Arnhem met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel
Door verschillende omstandigheden is het voor een grote groep jongeren in Arnhem niet mogelijk om een baan te vinden. Het doel van Vitesse Werkt! is om deelnemende jongeren, onder professionele begeleiding van Vitesse, arbeidsfit te maken. Het streven is om voor alle deelnemers binnen een halfjaar een passende uitstroom mogelijkheid gevonden te hebben.

Werkwijze
Binnen de methode wordt de kracht van voetbal ingezet als middel om de deelnemers in beweging te krijgen. Voetbal heeft, als teamsport, veel raakvlakken met de werkvloer. Je moet op tijd komen, afspraken maken en nakomen, respectvol met elkaar omgaan en elkaar helpen. Dit zijn ook de vaardigheden waar de deelnemers aan gaan werken. 

In een tijdsbestek van een halfjaar vindt er tweemaal in de week een intensieve training plaats onder begeleiding van een trainer van Vitesse. Het werken in teamverband is het voornaamste leerdoel binnen het project. Dit is een situatie die immers dagelijks terug te vinden is op de werkvloer. Samenwerken heeft tijdens dit project niet alleen te maken met het toespelen van de bal en het samen scoren, maar ook met het nakomen van afspraken, het stellen van doelen en het omgaan met winst en verlies. 

Als het doel in het zicht komt (bijvoorbeeld een baan of studie) helpen verschillende experts bij de sollicitatie- of toelatingsprocedure. Zo wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het maken van een cv, het netwerken en het daadwerkelijk solliciteren. Met behulp van deze aanpak hebben verschillende jongeren in Arnhem inmiddels een baan weten te vinden.

Organisatie
Vitesse Betrokken, de maatschappelijke stichting van de club Vitesse. Deze verzorgt de uitvoering in samenwerking met verschillende maatschappelijke partners.

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen