Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Welkom terug-gesprek

Wanneer een supporter voor een bepaalde tijd een stadionverbod gekregen heeft en deze loopt af, dan kan er een welkom terug-gesprek plaatsvinden. Tijdens het gesprek worden concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop de supporter het stadion weer zou kunnen bezoeken.

Doelgroep

De doelgroep bestaat veelal uit jongeren die voor het eerst een stadionverbod hebben. Via alternatieve straffen en dienstverlening (gekoppeld aan de voetbalclub) kunnen deze first offenders vervroegd terugkeren in het stadion. Daarnaast vinden gesprekken met deze jongeren plaats

Doel

Het doel van dit gesprek is om de terugkerende supporter te verwelkomen, eventuele zorgen of bezorgdheden te bespreken, gedragsverwachtingen duidelijk te maken en ervoor te zorgen dat de supporter begrijpt welke consequenties er kunnen volgen als er opnieuw wangedrag wordt vertoond. Ook kunnen eventuele voorwaarden of beperkingen voor hun terugkeer worden doorgenomen.

Werkwijze

Hier zijn enkele punten die in een welkom terug-gesprek kunnen worden behandeld:

  • Verwelkoming en positieve benadering: Het gesprek moet beginnen met een hartelijke verwelkoming en een positieve benadering om de supporter opnieuw een gevoel van betrokkenheid en acceptatie te geven.
  • Bespreken van misdragingen: Het is belangrijk om tijdens dit gesprek eventuele eerdere misdragingen te bespreken en te benadrukken dat deze niet opnieuw mogen voorkomen. Het kan helpen om het belang van respect voor medesupporters, spelers, scheidsrechters en stewards te benadrukken.
  • Gedragsverwachtingen: Duidelijk maken wat voor gedrag er wordt verwacht van de supporter. Hierbij kunnen regels en richtlijnen worden besproken, zoals niet in verboden gebieden komen, geen discriminerend taalgebruik, geen gewelddadig gedrag, etc.
  • Consequenties van herhaald wangedrag: Het is essentieel om de supporter ervan bewust te maken dat herhaaldelijk wangedrag kan leiden tot langdurigere verboden en andere mogelijke juridische consequenties.
  • Mogelijkheid tot rehabilitatie: De supporter moet ook worden aangemoedigd om zich positief te gedragen, bij te dragen aan de positieve sfeer in het stadion en zich actief in te zetten voor supportersactiviteiten en initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de relatie tussen supporters en de club.
  • Ondertekening van gedragsverklaring: Om de serieuze intentie van de supporter te benadrukken, kan worden gevraagd om een gedragsverklaring te ondertekenen waarin hij of zij belooft zich aan de gedragsregels te houden.

Het is belangrijk dat dit gesprek op een respectvolle manier wordt gevoerd, waarbij begrip en open communicatie centraal staan. Zo kan de supporter weer op een positieve manier worden geïntegreerd in de voetbalgemeenschap.

Organisatie

Voetbalclubs

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen