Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuws

WODC: Pak wangedrag aan met betere controle en handhaving

Een verbetering van de aanpak van voetbalgerelateerd wangedrag, moet vooral gezocht worden in het versterken van de controle en handhaving van reeds bestaande instrumenten. Dat blijkt uit WODC-onderzoek naar dit soort misdragingen in Nederland en België.

De Vrije Universiteit Amsterdam en Verinorm voerden het onderzoek naar wangedrag van voetbalsupporters uit in opdracht van het WODC. Het gaat daarbij om openlijke geweldpleging, vandalisme, racisme en discriminatie, provocatieve gedragingen en/of vuurwerkgebruik. In het onderzoek ligt de focus op wangedrag dat vóór, tijdens en vlak na afloop van een voetbalevenement plaatsvindt, zowel in als rond een voetbalstadion.

Nederland en België gebruiken ongeveer dezelfde instrumenten ter bestrijding van voetbalgerelateerd wangedrag. Ook worden vergelijkbare instrumenten als effectief ervaren door stakeholders.

Instrumentarium

Op het gebied van de preventie, detectie, monitoring en repressie van voetbalgerelateerd wangedrag zijn in Nederland en België veel instrumenten voorhanden die zowel juridisch (bestuurs-, straf- en civielrechtelijk) als niet-juridisch van aard zijn. De oorzaken van de (beperkte) verschillen in het instrumentarium tussen beide landen liggen deels in de bestuurlijke inrichting en de wet- en regelgevingssystematiek in beide landen.

Een verbetering van het instrumentarium in Nederland en België moet volgens de onderzoekers vooral gezocht worden in het versterken van de controle en handhaving van reeds bestaande instrumenten, bijvoorbeeld een intensievere toegangscontrole en fouillering bij de ingang van het stadion en een betere controle op opgelegde stadionverboden.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

stoelen

SNEL ZOEKEN

Snel informatie zoeken met AI

Onze AI tool helpt je met het zoeken naar relevante informatie en artikelen op de website. Probeer onze tool nu uit via de knop rechtsonder in je scherm. 

Video afspelen