Zoek
Sluit dit zoekvak.

Voetbalclub en/of KNVB

Workshops John Blankenstein Foundation

De John Blankenstein Foundation (JBF) verzorgt al ruim tien jaar workshops in de sportsector ter bevordering van een inclusieve omgeving voor LHBTI+ers. Een thema waarover binnen sportverenigingen niet heel vaak wordt gesproken.

Doelgroep
De workshops worden aangeboden aan spelers en teams, trainers/coaches en andere begeleiders, bestuurders en ouders van sporters.

Doel
De workshops bieden handvatten om op een proactieve wijze discriminatie binnen de club tegen te gaan/te herkennen, Ze dragen tevens bij aan een positieve sociale norm binnen de club.

Werkwijze
De JBF adviseert gemeenten, sportservice organisaties en sportaanbieders over hoe ze aan de slag kunnen met het verhogen van de acceptatie van LHBTI+ sporters. De JBF werkt graag samen met organisaties die zich inzetten voor een veilige en sportieve samenleving. Iedereen moet zich welkom kunnen voelen en kunnen deelnemen.

De workshop is een interactieve bijeenkomst waarin, aan de hand van praktische werkvormen, ervaringen worden gedeeld en meer begrip wordt opgedaan over mechanismen van insluiting en uitsluiting in de sport. Altijd staat ook een ervaringsverhaal van een LHBTI+ (top-)sporter centraal.

Uit ervaring blijkt dat dit bijdraagt aan inclusie op een breder terrein, het sportplezier én de prestaties binnen de lijnen.

Organisatie
De John Blankenstein Foundation is een Nederlandse stichting die zich ten doel stelt om de sociale acceptatie van LHBTI+ers te bevorderen. De JBF richt zich onder meer op het verbeteren van zichtbaarheid en beeldvorming van homoseksuele sporters en door het bevorderen van best practices in bonds-, club- en ongeorganiseerde sportverbanden.

 

Meer informatie

 

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen